Wood Innovation Network - Itäsuomalaisten puualan yritysten ja innovaatioverkoston uudistaminen

Wood Innovation Network (WIN) -hanke 2015-2017 on puutuoteteollisuuden itäsuomalainen uusiutumis-, kasvu- ja
kansainvälistymishanke.
Hankkeen toiminta tukee yritysten haluamaa uusiutumisen, kasvun sekä uuden viennin ja muun kansainvälistymisen
valmistelua, suunnittelua ja toteuttamista uusilla tehokkailla tavoilla ja alalle poikkeuksellisen laajan ja monialaisen
uuden innovaatioverkoston asiantuntijapalveluilla.
Hankkeen TKI-klinikan toiminnalla valmistellaan, käynnistetään ja toteutetaan alueen puualan ja teollisen
puurakentamisen uusiutumisessa ja kasvussa tarvittavaa ja yritysten haluamaa korkeatasoista tutkimus-, kehitys- ja
protopajatoimintaa. TKI-klinikan toiminta perustuu yritysten strategioihin ja klinikan toiminta tuottaa niitä puutoimialan
tarvitsemia asiantuntijapalveluja, joita muut alueen toimijat eivät pysty tuottamaan. Innovaatioklinikan palveluja voivat
käyttää kaikki kolmen maakunnan yritykset ja suurin osa klinikan palveluista tuotetaan hankkeen toiminta-alueen
kolmessa ammattikorkeakoulussa.
Hankkeen palveluilla tuetaan myös puurakentamisen kehittämistä sekä erityisesti teollisen puurakentamisen
pilottikohteiden valmistelua, suunnittelua ja käynnistämistä sekä jalostavan alihankintatoiminnan syntymistä esim.
CLT-, LVL-levyjen tai muiden rakentamisessa tarvittavien puupohjaisten puolivalmisteiden ja tuoteosien
jalostamiseksi.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä