Marjaosaamiskeskus

palaveri 25.2.2016
Marjanviljelyn koetoiminnan suunnittelua 25.2.2016

Suonenjoki tunnetaan parhaiten mansikoista. Myös muu Pohjois-Savon alue on valtakunnallisesti mitattuna vahvaa marjantuotantoaluetta. Alueemme tilat ovat ammattimaisia ja tuotanto on tehokasta. Marjanviljelyn keskittyminen on poikinut tänne marja-alaan läheisesti liittyviä yrityksiä ja osaamista. 

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n alaisuudessa toimivan  Marjaosaamiskeskuksen tehtävänä on tarjota   kehittämis- ja asiantuntijapalveluja marjan tuotannon tarpeisiin. Kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi on etsittävä jatkuvasti uusia keinoja, joilla vahvistetaan suomalaisen ja paikallisen marjanviljelyn asemaa. Lisäksi jatkuvasti kiristyvät ympäristövaatimukset asettavat omat reunaehtonsa tuotannolle. 

tehtävät ja ta­voit­teet:

1) vahvistaa marjanviljelijöiden osaamista ja saada alalle uusia tuottajia   
2) kehittää ja vahvistaa tuotantoympäristöä niin, että tuotanto on kannattavaa ja määrältään vastaa tuore- ja teollisuuden käytön tarpeita 
3) kehittää koetilatoimintaa innovaatio- ja uuden tiedon tuottamisen ympäristönä ympäristönäkökohdat huomioiden 
4) tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa uuden tiedon ja menetelmien saamiseksi marjanviljelijöiden käyttöön
 
Marjaosaamiskeskus toteuttaa marja- ja puutarhatuotantoon liittyviä kehittämishankkeita ja sen palveluja hyödyntävät myös marjanviljelijät Pohjois-Savon ulkopuolelta. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä