Hankkeen tavoitteena on alle kolme vuotta toimineiden, heikossa tilanteessa olevien yritysten kannattavuuden parantaminen ja kasvupotentiaalia omaavien yritysten tunnistaminen ja kasvupolulle ohjaaminen. Yksittäisiä, hyvin perustein harkittuja yli 5 vuotta toimineita yrityksiä voidaan myös neuvoa hankkeessa.

Tämän maakunnallisen hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat hanketoimijoiden toiminta-alueen kunnat ja Keski-ja Pohjois-Savon kuntien lisäksi pieni osa Etelä-Savon kuntia.

Ota yhteyttä elinkeinoasiamiehiimme: