Biokaasulla liikkeelle -hanke pyrkii osaltaan vauhdittamaan biokaasualan kehittymistä, joka on myös eri politiikka- ja ympäristöohjelmien tavoitelistoilla. Alan vauhdittamiseksi täytyy yhtä aikaa kehittää kysyntäpäätä eli markkinoita, kulutuksen tietoisuutta ja mahdollisuuksia sekä tuotantopäätä eli tuotantotapoja ja -mahdollisuuksia. 

Hankkeessa keskitytään erityisesti liikennebiokaasuun ja lähestytään kokonaisuutta asiakaslähtöisesti. Hankkeessa selvitetään kaasuautojen käyttöön liittyviä pullonkauloja, jotka ovat esteenä alan kehittymiselle kaasun jakelun lisäksi ja arvioidaan, millä aikataululla paikalliset autoilijat ja muu kuljetuskalusto voisivat siirtyä käyttämään liikennebiokaasua. Hankkeen toiminta-alueena ovat SavoGrown alue, Leppävirta, Iisalmi, Lapinlahti, Vieremä, Sonkajärvi ja Kiuruvesi.

Peltobiomassakysely viljelijöille

Toteutamme Pohjois-Savon alueen viljelijöille peltobiomassakyselyn, jolla kartoitamme peltobiomassan ja lantajakeiden saatavuutta biokaasun tuotantoon Pohjois-Savon alueella. …

Lue lisää

Hankkeen tavoite

  1. Kartoittaa markkinat, määritellä ja etsiä keinoja markkinaehtoisen biokaasun kysynnän vauhdittamiseksi sekä pyrkiä vaikuttamaan peruskysynnän luomiseen (esim. taksit, jäteautot, maitoautot, pendelöijät);
  2. Suunnitella tuotanto;
  3. Suunnitella jakeluverkko;
  4. Selvittää liiketoimintaedellytyksiä eli mm. rahoittajien ja yritysten kiinnostus investointeihin.

Biokaasuinfo: laitoksen lupaprosessi

Biokaasulla liikkeelle -hanke järjestää teams-infon biokaasulaitosten lupaprosesseihin liittyen pe 29.10.2021 klo 9-10.

Lue lisää

Hankkeen kohderyhmät

  1. kuluttajat, liikennöitsijät, muut organisaatiot, joilla kuljetuskalustoa eli biokaasun ostajat;
  2. maatilat ja yritykset, jotka mahdollisia biomassojen, syötteiden ja biokaasun tuottajia;
  3. yritykset ja muut tahot, jotka muutoin mahdollistavat biokaasun käyttöönottoa mm. automyyjät ja maanomistajat (jakeluverkon sijainti);
  4. biokaasutuotannon ja liiketoiminnan toteuttajat.

Selvitysosioiden lisäksi hanke toteuttaa omana työnä tiedottamista. Tiedottamisen painopisteet jaetaan markkinapotentiaalin mukaan ja ao. ryhmille järjestetään mm. infotilaisuuksia. 

  • Ammattiautoilijat, kuljetusalan yritykset, julkisten organisaatioiden ja teollisuuden kuljetukset. Julkisten organisaatioiden ostamat kuljetuspalvelut voidaan ohjata biokaasun käyttöön antamalla lisäpisteitä kilpailutuksessa uusiutuvaa energiaa käyttävistä ajoneuvoista. 
  • Kuluttajille järjestetään infotilaisuuksia, joissa kerrotaan kaasuautoilusta ja sen hyödyistä sekä tehdään mm. mahdollisuuksien mukaan materiaalia sähköisiin kanaviin ja muihin julkaisuihin/mediaan. Hankkeen kumppaniksi pyritään saamaan kaupallisia toimijoita, jotka voisivat tulla esittelemään kaasuautoja näihin tilaisuuksiin. 

Asiantuntijat

Hanke toteutetaan selvityshanketyyppisenä suunnittelutyönä, johon ostetaan asiantuntijaresurssia ostopalveluna. Toteutetun kilpailutuksen voittaneet yritykset olivat Wega Oy ((Tarjousosio 1: Bioenergian alueellisen kysynnän kartoittaminen ja kulutuksen kasvumahdollisuudet eli biometaanimarkkinoiden kasvun arviointi (hankesuunnitelman ostopalvelukokonaisuudet 3 ja 4) ja Envitecpolis Oy (Tarjousosio 2: Biomassojen kartoitus, optimaalisten laitospaikkojen määrittäminen ja logistiikan selvittäminen (hankesuunnitelman ostopalvelukokonaisuudet 1 ja 2).

Aineistot

Kysy lisää!