Gastro Business -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lähiruoka-alalla olevien toimijoiden (ravintolat ja muut ravitsemispalvelut, matkailuyritykset, luovien alojen yritykset ja toimijat sekä oppilaitokset) yhteistyötä sekä tehostaa alan kehittämistä.

Hankkeessa kehitetään maakunnan elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista. Hanke liittyy Pohjois-Savon alueelle saatuun European Region of Gastronomy 2020 (ERG) tunnustukseen, joka tuo alueelle näkyvyyttä ja matkailijoita Suomesta sekä ulkomailta.

Hankkeen toimien avulla yritykset voivat saada käyttöönsä Kuopio European Region of Gastronomy 2020-2021 –logon hyödynnettäväksi tuotteidensa etiketeissä, ruokalistoissa ja muussa viestinnässään. Tunnustus ja logo tulevat näkymään voimakkaasti eri medioissa lisäten samalla ERG-hankkeeseen osallistuvien yritysten palveluiden ja tuotteiden tunnettuutta.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa jatkuvuutta vastuullisen ruokamatkailun kehitystyöhön. Alueen gastronomisen tason nosto edistää jo tätä kehitystä ja tukee Pohjois-Savon maaseudun visiota: ”Vuonna 2020 Pohjois-Savo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta”.

Kunniamaininta Pohjois-Savon ruokamatkailulle

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun arviointiraati on palkinnut 16.9.2021 kunniamaininnoilla laajan kattauksen pohjoissavolaista ruokamatkailua. Maininnan saivat …

Lue lisää