Etsitkö oikeaa polkua digiviidakossa? Uudet teknologiat ja digitalisoituva toimintaympäristö vaativat yrittäjiltä uusien taitojen ja toimintamallien omaksumista, jotta yritys pysyy kehityksen kelkassa ja mukana kilpailussa.

Ihan diginä -hankkeessa kartoitetaan yrittäjän digitaidot haasteineen ja toiveineen, jonka jälkeen pohdittaan yhdessä keinot, joilla yritys pysyy jatkossakin digiyhteiskunnan vauhdissa ja kehittyy uusien teknologioiden hyödyntämisessä.

Hanke tarjoaa SavoGrown alueen (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto), Leppävirran ja Varkauden alueen mikroyrittäjille (1-9 henkeä työllistävät) digitietoa markkinoilla olevista ratkaisuista, kouluttaa ja antaa monimuotoisesti tukea strategisissa digivalinnoissa. Hankkeen toimenpiteiden kautta lisätään osaamista, tuottavuutta, kilpailukykyä sekä uudistumiskyvykkyyttä.

Hankkeen keskeisimmät painopistealueet ovat:

 • Yrityksen näkyvyys ja tavoitettavuus netissä: digitaaliset viestintäkanavat, yrityksen kotisivut, sosiaalisen median profiilit, hakukonenäkyvyys ja yrityksen löydettävyys ja yhteydenpito asiakkaiden kanssa.
 • Sovellukset ja yrittäjän digityökalupakki. Yritystoiminnan arkea helpottavat sovellukset, esim. pilvipalvelut, etätyöskentely, taloushallinto, sähköiset myyntikanavat tai tarpeen mukaan vaikkapa ihan perusohjelmistojen tehokäyttö.
 • Yrityksen laitteet ja liittymät. Apua laiteviidakkoon: Yritykselle sopivat mobiililaitteet, tietokoneet, maksupäätteet – selvitetään tarpeet ja etsitään yhdessä sopivat ratkaisut.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:

 • Mikroyritysten lähtötilanteen ja kehittämistarpeen määrittely ja kartoitus: laitekannan/palvelujen läpikäyminen (1 pv, yrityskohtainen), jonka yhteydessä laaditaan yrityksen digitiekartta
 • Digityöpajat: tietoa ja tutustumista digivaihtoehtoihin, esim. eri etäyhteydet, sovellukset, liiketoiminnan järjestelmät
 • Yrittäjien sparriringit (3-4 yritystä/rinki)

Työpajateemat 2021-2022

Työpajoissa kuullaan asiantuntijan pohjustus teemaan liittyen ja sen jälkeen osallistujien tilannetta käydään läpi yhdessä asiantuntijan ja hanketyöntekijän kanssa. Työpajatyöskentelyssä syvennytään yrityksen tarpeisiin ja laaditaan suunnitelmia digivalmiuksien lisäämiseksi ja käyttöönottamiseksi yritystoiminnassa.

 • Kotisivutyöpaja. Kartoitetaan yrityksen kotisivutilanne sekä www- että somepalveluiden puolella ja tehdään yhdessä tarvittavat toimenpiteet ja päivitetään yrityksen sivut ajan tasalle.
 • Yrityksen saavutettavuus ja näkyvyys netissä. Tutustutaan aiheeseen ja työpajassa laaditaan yritykselle mm. nettinäkyvyyteen strategiaa.
 • Yritys mukana somekeskusteluissa ja maineenhallinta somessa. Tutustutaan hyviin käytäntöihin ja laaditaan yritykselle somestrategiaa ja toimintamallia haastaviin viestintätilanteisiin.
 • Yrityksen tietoturva- ja tietosuoja-asiat kuntoon. Tutustutaan vaatimuksiin, käydään läpi yrityksen nykytilanne ja aaditaan yritykselle tietosuojalausekkeet ja käyttöehdot verkkosivuille sekä toimintamallit asiakastietojen käsittelyyn.
 • Maksukanavat, laskutus ja sähköinen taloushallinto. Käydään läpi yrityksen nykytilanne ja selvitellään yrityksille toimivia palveluratkaisuja markkinoilta.
 • Sisällöntuotanto verkkoon. Tutustutaan hyviin toimintamalleihin ja käytäntöihin ja laaditaan yritykselle toimivat käytännöt, strategia ja vuosikello sisällöntuotantoon.
 • Verkkokaupat ja varausjärjestelmät. Kartoitetaan yrityksen tarpeet ja selvitellään yrityksille toimivia palveluratkaisuja markkinoilta.

Hankkeeseen voivat liittyä 1-9 hengen mikroyritykset hankkeen toiminta-alueelta. Hankkeen osallistumismaksu on 500€ per yritys ja se käsittää hankkeen koko tarjonnan.

Kehitettävät uudet tuotteet, tulokset ja vaikutukset:

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on yritysten sujuva digiarki ilman lisäkuormitusta – digitalisaation ja uuden teknologian valjastaminen yritystoimintaa tukemaan.

Tähdätään yhdessä parempaan mikroyrittäjien työhyvinvointiin, tehokkuuteen, kilpailukykyyn ja kasvuun. Tavoitteena on järkevöittää yrittäjän ajankäyttöä, jotta hän pystyy keskittymään ydinosaamiseensa.

Myös uusia tuotteita ja verkkotuotteistamista on pyritään synnyttämään hankkeen toimenpiteiden kautta.

Hankkeella vastataan suoraan yritysneuvontatyössä SavoGrown, Leppävirran ja Varkauden alueella vastaan tulleisiin mikroyrittäjien digitarpeisiin. Esimerkiksi tarve puolueettomalle digivaihtoehtojen neuvonnalle on tullut suoraan mikroyrityskentältä.