Etsitkö oikeaa polkua digiviidakossa? Uudet teknologiat ja digitalisoituva toimintaympäristö vaativat yrittäjiltä uusien taitojen ja toimintamallien omaksumista, jotta yritys pysyy kehityksen kelkassa ja mukana kilpailussa.

Ihan diginä -hankkeessa kartoitetaan yrittäjän digitaidot haasteineen ja toiveineen, jonka jälkeen pohdittaan yhdessä keinot, joilla yritys pysyy jatkossakin digiyhteiskunnan vauhdissa ja kehittyy uusien teknologioiden hyödyntämisessä.

Hanke tarjoaa SavoGrown alueen (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto), Leppävirran ja Varkauden alueen mikroyrittäjille (1-9 henkeä työllistävät) digitietoa markkinoilla olevista ratkaisuista, kouluttaa ja antaa monimuotoisesti tukea strategisissa digivalinnoissa. Hankkeen toimenpiteiden kautta lisätään osaamista, tuottavuutta, kilpailukykyä sekä uudistumiskyvykkyyttä.

Hankkeen keskeisimmät painopistealueet ovat:

  • Yrityksen näkyvyys ja tavoitettavuus netissä: digitaaliset viestintäkanavat, yrityksen kotisivut, sosiaalisen median profiilit, hakukonenäkyvyys ja yrityksen löydettävyys ja yhteydenpito asiakkaiden kanssa.
  • Sovellukset ja yrittäjän digityökalupakki. Yritystoiminnan arkea helpottavat sovellukset, esim. pilvipalvelut, etätyöskentely, taloushallinto, sähköiset myyntikanavat tai tarpeen mukaan vaikkapa ihan perusohjelmistojen tehokäyttö.
  • Yrityksen laitteet ja liittymät. Apua laiteviidakkoon: Yritykselle sopivat mobiililaitteet, tietokoneet, maksupäätteet – selvitetään tarpeet ja etsitään yhdessä sopivat ratkaisut.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:

  • Mikroyritysten lähtötilanteen ja kehittämistarpeen määrittely ja kartoitus: laitekannan/palvelujen läpikäyminen (1 pv, yrityskohtainen), jonka yhteydessä laaditaan yrityksen digitiekartta
  • Digityöpajat (á 3 h x 10 kertaa per ryhmä, 2 ryhmää): tietoa ja tutustumista digivaihtoehtoihin, esim. eri etäyhteydet, sovellukset, liiketoiminnan järjestelmät
  • Yrittäjien sparriringit (3-4 yritystä/rinki)
  • Digiin tutustumismatkat (digin käytössä kunnostautuneisiin organisaatioihin, yli maakuntarajojen, esim. Oulun yliopiston/Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn toimintamallin alueilla)

Kehitettävät uudet tuotteet, tulokset ja vaikutukset:

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on yritysten sujuva digiarki ilman lisäkuormitusta – digitalisaation ja uuden teknologian valjastaminen yritystoimintaa tukemaan.

Tähdätään yhdessä parempaan mikroyrittäjien työhyvinvointiin, tehokkuuteen, kilpailukykyyn ja kasvuun. Tavoitteena on järkevöittää yrittäjän ajankäyttöä, jotta hän pystyy keskittymään ydinosaamiseensa.

Myös uusia tuotteita ja verkkotuotteistamista on pyritään synnyttämään hankkeen toimenpiteiden kautta.

Hankkeella vastataan suoraan yritysneuvontatyössä SavoGrown, Leppävirran ja Varkauden alueella vastaan tulleisiin mikroyrittäjien digitarpeisiin. Esimerkiksi tarve puolueettomalle digivaihtoehtojen neuvonnalle on tullut suoraan mikroyrityskentältä.