HANKE ON PÄÄTTYNYT

Hankkeen tavoitteena on tehdä esitys SavoGrown alueen kuntien – Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto – senioriasumisen alueellisista ratkaisuista, yhteisistä toimenpiteistä kotona asumisen tueksi esim. teknologiaa hyödyntäen, sekä esityksiä uusista yhteisö- ja välimuotoisen asumisen ratkaisuista.

Selvitystyön tuloksena julkaistaan Ikääntyneiden asumisen Master Plan, johon kootaan SavoGrown alueen yhteiset suuntaviivat, visio ja tavoitteet ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi.

Master Planin toivotaan auttavan kuntia, kun ne tekevät päätöksiä ikääntyneiden palveluista ja niiden kehittämisestä.

Hankkeessa palveluiden järjestämis- ja tuottamistapoja mietitään innovatiivisesti seniorikansalaisen ollessa keskiössä. Tiedonkeruuta toteutetaan yhteistyössä SavoGrown kuuden kunnan, vuokrataloyhtiöiden, vanhusneuvostojen ja -järjestöjen sekä yksityisten toimijoiden kanssa.

Tiedonkeruuta ja ennakointityötä

Työ aloitetaan kartoittamalla kuntien nykytilaa:

  • ikäihmisille tarjottavia palveluja ja niiden määrää
  • olemassa olevia, kotona asumista tukevia tukitoimia (asunnon muutostyöt, teknologia ym.)
  • kuntien suunnitelmia ikäihmisten palvelujen suhteen sekä
  • järjestö ja yhdistystoimintaa

Ikääntyvien asumispalveluiden kehittäminen SavoGrown alueella yhteisesti vaatii ennakointityötä, asuntokannan läpikäyntiä, erityisen vaativien asumispalveluiden osalta yhteisvisiointia ja yhteisen Ikääntyneiden asumispalveluiden strategian laadintaa.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa Suomen kunnissa ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautumiseen. Malli tukee etenkin kuntien yhteistoimintaa konkreettisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi yhdessä ns. konsortiona.

Syksyyn 2022 saakka kestävä Ikääntyneiden asumisen Master Plan -hanketta hallinnoi Suonenjoen kaupunki, joka ostaa hankkeen toteutuksen SavoGrowlta. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Ikääntyvien asumisen kehittämisohjelmasta.

Tiedote 14.1.2022: Ikäihmisten asumiseen yhteinen Master Plan

Tulokset

Tutustu hankkeessa laadittuihin toimenpide-ehdotuksiin Täkyjä ikäystävälliseen asumiseen -raportin avulla.

Toimenpide-ehdotuksia esiteltiin hankkeen päätösseminaarissa, jossa puhumassa oli mm. kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen:

Kysy lisää!