KOPSA on uudenlainen toimintatapa marjatilojen kehittämiseksi. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden uuden tiedon ja verkostojen hyödyntämiseen omalla tilallasi.

KOPSA-verkoston perustoimintaa ovat tiloilla tai verkossa järjestettävät tapaamiset ja koulutuspäivät.

Verkostoille on vertaistuen lisäksi tarjolla asiantuntija-apua, sekä opintomatkoja ja tutustumiskäyntejä.

Verkostoon osallistuvista yrityksistä muodostetaan pienryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Tapaamiset toteutetaan osallistuvissa yrityksissä kiertävällä periaatteella. Isäntäyritys saa halutessaan valita tapaamisen teeman. Tarvittaessa tapaamisiin voidaan kutsua asiantuntija alustamaan aihetta. Tapaamisten tarkoitus on yhdistää tieto ja kokemus.

Verkostotoiminnan lisäksi järjestämme luentopäiviä ja tapahtumia sekä kokoamme tietoa sähköiseen oppimisympäristöömme. Toiminta etenee kuuden teemakokonaisuuden kautta.

Liittymällä verkostoon:

  • saat vertaistukea muilta viljelijöiltä
  • kehität yritystäsi
  • parannat johtamistaitojasi
  • jaksat työssä paremmin
  • saat pääsyn sähköiseen oppimisympäristöömme

Kohti oppivia marjatilaverkostoja -hanke etenee kuuden teemakokonaisuuden kautta. Teemoja käsitellään luennoilla, pienryhmätapaamisissa sekä opintomatkoilla.

Oman marjatilan kOPSa

Alussa jokaisen osallistujan kanssa tehdään osaamiskartoitus, jonka pohjalta luodaan henkilökohtainen kehittymis- ja oppimissuunnitelma kOPSa. Suunnitelman avulla tunnistat ja kehität osaamistasi, määrittelet tavoitteesi yrityksesi kehittämisen suhteen sekä vahvistat tiedonhakutaitojasi.

Viljelijästä marjatilan johtajaksi

Millaisia työkaluja ja toimintatapoja yrityksen kehittämiseksi on tarjolla? Tutustumme jatkuvan parantamisen menetelmään (LEAN) sekä paneudumme yrittäjän jaksamiseen. Pohdimme mitä työn optimoinnilla voi saavuttaa ja mikä merkitys suunnitelmallisuudella on.

Boostia pellon tuottoon

Mikä neuvoksi, kun satotaso ei nouse toivotulle tasolle panostuksista huolimatta? Joskus pellon ongelmia yritetään korjata väärällä ”lääkkeellä”. Boostia pellon tuottoon saadaan tutustumalla kasvutekijöihin sekä tunnistamalla ja poistamalla kasvun rajoitteita.

Riskienhallinta ja ennakointi

Toteutuneita tuloksia on helppo seurata, mutta miten on tulevaisuuden laita? Johtamisen yksi osa-alue on riskienhallinta ja ennakointi. Tässä teemakokonaisuudessa opitaan tunnistamaan erilaisia viljelyyn ja yrittäjyyteen liittyviä riskejä sekä hyödyntämään uusia työkaluja niiden hallintaan.

Kannattava marjatila nyt ja tulevaisuudessa

Mistä kaikesta kannattavuus syntyy? Tunnetko yrityksesi tunnusluvut ja osaatko tulkita niitä? Yrityksen kehityskaareen liittyvät myös sukupolvenvaihdokset sekä erilaiset omistajuusjärjestelyt. Sukupolvenvaihdoksiin on hyvä varautua hyvissä ajoin ennen varsinaista luopumista, jotta jatkaja voidaan huomioida kehittämistoimissa.

Tehoa myyntiin ja markkinointiin

Marjojen tämänhetkinen markkinatilanne on hyvä, mutta tulevaisuudessa markkinointiin joudutaan panostamaan entistä enemmän ja asiakkaan kasvaviin vaatimuksiin on pystyttävä vastaamaan. Kuinka luon tuotteilleni lisäarvoa? Onko tuotteilleni olemassa vaihtoehtoisia tai täydentäviä myyntikanavia?

Ota meidät seurantaan!

Tiedotamme hankkeen kuulumisista ja marja-alan ajankohtaisista asioista Marjaosaamiskeskuksen uutiskirjeessä, jonka voit tilata SavoGrown uutiskirjeiden tilaussivulta:

Kysy lisää!