SavoGrown toiminta-alueella matkailutoiminta on hyvin pienimuotoista ja hajanaista. Toimijat ovat pääasiassa mikroyrityksiä tai sivutoimisia yrittäjiä. Harvalla toiminta on ympärivuotista ja vielä harvempi saa matkailusta pääasiallisen toimeentulonsa.

Alueella on kuitenkin vahvaa matkailupotentiaalia etenkin luonto- ja elämysmatkailusektorilla. Etelä-Konneveden kansallispuisto on alueen luontomatkailun veturi ja sen kävijämäärä on ollut voimakkaassa kasvussa koko sen olemassaolon ajan. Lisäksi kolmen maakunnan raja-alueella on vahvassa nousussa reitistöyhteistyö, joka tukee verkostotoiminnan kehittymistä.

Matkailuverkot vesille -hankkeen tavoitteena on alueen matkailuelinkeinon vahvistaminen ja kasvu sekä matkailualueen tunnettuuden lisääminen valtakunnallisella tasolla.

Tavoitteena on vakiinnuttaa matkailu- ja tapahtuma-alan seudullinen verkostotoiminta ja olla osana kansainvälistä Lakeland-matkailualuetta vuoteen 2025 mennessä.

Hankkeen tavoitteena on:
  • matkailupalvelujen ja –tuotteiden määrän ja laadun kasvattaminen,
  • matkailutoimijoiden digitaalisen osaamisen kasvattaminen,
  • digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus,
  • vapaa-ajanmatkustajien määrän lisääntyminen,
  • viipymän pidentäminen,
  • ympärivuotisuuden edistäminen ja tapahtumatuotannon monipuolistaminen.

Lisäksi tavoitteena on luoda SavoGrown alueelle pysyvä matkailutoimijoiden verkosto, joka toimii hankkeen päätyttyä itsenäisesti yhteistyössä kuntien kanssa.

Lähde mukaan!

Hanke on tarkoitettu SavoGrown alueella toimiville matkailuyrityksille ja tapahtumatuottajille. Osallistuminen hankkeeseen on maksutonta. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä hankehenkilöstöön:

Matkailuverkot vesille! -uutiskirje

Matkailuverkot vesille -hanke on saatu loka- ja marraskuun aikana kunnolla käyntiin. Lue hankkeen tulevista suunnitelmista …

Lue lisää