Ratkaisu on puussa-hanke edistää julkista puurakentamista Pohjois-Savon kunnissa. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm.:

  • Puurakentamisen edistäminen tiedottamalla ja koulutuksella
  • Referenssikohteiden tunnistaminen ja niihin toteutettavat hiilijalanjälkilaskelmat
  • Lähipuu-tuotemerkin edistäminen ja referenssikohteiden sopiminen
  • Puutuotealan ja puurakentamisen verkostojen edistäminen, mm. valtakunnallisen Puuportaaliin yritysten kytkeytyminen
  • Oppilaitosyhteistyön lisääminen, esim. Savonian, Sakkyn, Ingmanin sekä UEF:n kanssa

Puurakentaminen osana maakunnan ilmastotyötä

Tule kuulemaan miten puun mahdollisuudet kuuluvat ja näkyvät strategioissa ja rakentamisessa. Miten puuta hyödynnetään hybridirakentamisessa ja minkälaiseen säädösohjaukseen on jo lähitulevaisuudessa varauduttava.

Lue lisää

Tutustu ao. videolla Keiteleen puiseen hybridikerrostaloon: