Marja-alan kehittämiseksi tarvitaan uutta ja tehokkaampaa alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Tarvitsemme marja- ja markkinatutkimusta, koetoimintaa, koulutusta, neuvontaa, markkinointia sekä eduntalvontaa. Yhteistyön kehittämiseksi perustetaan ydinryhmä, joka on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen. 


Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Marja-alan toimijatahojen yhteistyön tehostaminen ja yhteisen toimintastrategian luominen. Tavoitteena on luoda joustava ja avoin verkosto, joka jatkossa toimii valtakunnallisena marjantuotannon osaamiskeskittymänä
  2. Marjasektorin kehittämistarpeiden tunnistaminen ja niihin liittyvien uusien ratkaisumallien kehittäminen. Hankeprosessien kehittäminen.
  3. Näkyvyyden, tiedonhankinnan ja viestinnän vahvistaminen.
  4. Kaikki toiminta tähtää yhteiseen määränpäähän eli parantamaan viljelijän toimintaedellytyksiä kotimaisen marjan tuottamiseksi.

Hanke toteutetaan Pohjois-Savon maakunnan alueella, mutta yhteistyötä ja tiedonhankintaa tehdään yli rajojen.

Tutustu Marjatieto.fi-sivustoon:

Marjaosaamiselle oma sivusto

”Vihdoin saadaan marja-alan kehittämistyön tulokset kerättyä järkevästi yhteen paikkaan,” iloitsee Marjaosaamiskeskuksen projektipäällikkö Raija Kumpula uuden …

Lue lisää

Ota meidät seurantaan!

Tiedotamme hankkeen kuulumisista ja marja-alan ajankohtaisista asioista Marjaosaamiskeskuksen uutiskirjeessä, jonka voit tilata SavoGrown uutiskirjeiden tilaussivulta:

Kysy lisää!