Siirry sisältöön

Asunto-osuuskuntaselvitys valmistui – työ jatkuu

Asunto-osuuskuntaselvitys valmistui – työ jatkuu

Julkaistu: 1.7.2021

SavoGrown kuntien alueella toteutettiin kevään 2021 aikana asunto-osuuskuntaselvitys Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuella.

Selvityksessä havaittiin, että asunto-osuuskuntamalli on hyvin tuntematon kunnissa. Kuntien erilaiset tilanteet koskien asumispoliittisia suunnitelmia, kiinteistökannan selvittämistä ja vuokra-asuntoyhtiöiden asemaa vaikuttivat voimakkaasti kuntien kiinnostukseen ja aktiivisuuteen osuuskuntamallin hyödyntämiseksi.

Esimerkkikohteita alueelta

Hankkeessa löydettiin useampia käytännön esimerkkejä erityppisistä asunto-osuuskunnista – ja asunto-osuuskuntahankkeista. Hankkeen toiminta-alueen kunnista nousi myös hyvin erityyppisiä mahdollisia kohteita, joita peilaten selvityksen toimintamalli on laadittu. Näitä ovat:

  • Suonenjoen kaupungin uusien erillispientalojen (7-8) osuuskuntakortteli kaavoituksessa olevalle Onnelan alueelle,
  • Rautalammin vuokrataloyhtiöstä yhtiön järjestelyjen myötä poistettava rivitalo (9 huoneistoa, mahdollinen kevyt saneeraus), sekä
  • Keiteleen kunnan puukerrostalon osuuskuntakerros ja uusi rivitalokohde keskustaan.

Muissa kunnissa ei ollut akuutteja kohteita, mutta esimerkiksi ikäasumisen ratkaisuille on tulevaisuuden tarpeita.

Näitä kohde-esimerkkejä hyödynnettiin mallin esittelemiseksi, ja tämä vaikutti herättävän kiinnostusta myös niissä kunnissa, joissa konkreettisia ja ajankohtaisia kohteita ei ollut.

Pohja rakennettu kohteiden eteenpäin viemiseksi

Hankkeen aikana on selvitetty kuntien ja kohdetyyppien vaatimuksia asunto-osuuskunnan toimintamallille. Hankkeessa tehty mallinnus, sääntöluonnos ja jäsensopimusluonnos on laadittu vastaamaan näitä edellytyksiä.

Konkreettisten kohteiden (Suonenjoki, Rautalampi, Keitele) eteenpäinviennistä hankkeen jälkeen on tehty suunnitelmat, ja edetessään nämä tulevat johtamaan hankkeen teemaan palaamiseen myös muissa kunnissa: mikäli yksikin kohde alkaa toteutua osuuskuntamallilla, kunnat päättävät osuuskunnan perustamisesta tai jäseneksi tulemisen järjestyksestä.

Alueen kunnat jatkavat asumisen kehittämistä ikääntyneiden asumisen Master Plan-hankkeessa, jossa myös osuuskunta-asuminen voi nousta esille.

Kysy lisää!