Siirry sisältöön

SavoGrown materiaalipankki

Hankkeemme tuottavat runsaasti selvityksiä, raportteja sekä monenlaista materiaalia mm. alueen ja maakuntamme markkinointikäyttöön. Alla voi tutustua tuottamaamme materiaaliin eri aihealueista.

Alla listatut esitteet, videot ja muu markkinointimateriaali ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä SavoGrown alueen markkinoinnissa.

Aluemarkkinointi

Savonvillilansi.fi-muuttajasivusto

Alueemme yhteinen muuttajasivusto kokoaa yhteen alueen asunto-, tontti- ja työpaikkatarjonnan. Sivustolta löytyy myös tarinoita alueen asukkaista ja alueelle muuttaneista. www.savonvillilansi.fi

Avoimet työpaikat – Savon Villi Länsi -Facebookryhmä

Ylläpidämme Facebook-ryhmää SavoGrown alueen avoimista työpaikoista. Ryhmässä saa vapaasti jakaa tietoa Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon työpaikoista sekä työnhakijoista.
Avoimet työpaikat – Savon Villi Länsi

VisitSavo.fi

Aluetta markkinoidaan myös matkailusivuston VisitSavo.fi kautta. Sivusto kokoaa yhteen SavoGrown alueen kuntien – Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon – luontokohteet sekä listaa ohjelma- ja aktiviteettipalveluja tarjoavia yrityksiä. www.visitsavo.fi

SavoGrown alueen kuvapankki

Kuvapankista löytyy valokuvia Keiteleeltä, Pielavedeltä, Rautalammilta, Suonenjoelta, Tervosta ja Vesannolta kaikkien vapaaseen käyttöön ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Kuvapankkiin otetaan mielellään lisää hyvätasoisia kuvia alueelta (vapain käyttöoikeuksin). Kuvia voi lähettää osoitteeseen: elina.valkky@savogrow.fi. Tutustu SavoGrown kuvapankkiin

VisitSavo-haitariesite, 2024

Kevään 2024 Erätaika-messuille julkaistiin VisitSavo-haitariesite, joka esittelee alueen matkailun helmet lyhyesti (esite vaatii toimiakseen taittelun).
Tutustu VisitSavo-haitariesitteeseen

VisitSavo-matkailuesite, 2023

Kevään 2023 Kotimaan matkailumessuille julkaistu 44-sivuinen VisitSavo-matkailuesite on suunnattu alueella liikkuville matkailijoille ja ihmisille, jotka suunnittelevat matkaa Savoon tai haluavat tutustua alueen tarjontaan laajemmin. Esitteestä löytyy kattavasti tietoa ja inspiraatiota, ja sen kautta on helppo tutustua alueella saatavilla oleviin aktiviteetteihin, nähtävyyksiin, luontokohteisiin, majoitukseen, ruokapaikkoihin ja tapahtumiin. 
Tutustu laajaan VisitSavo-esitteeseen

Savon Villin Lännen alue-esite, 2022

Esite kertoo, mikä on Savon Villi Länsi ja miksi tänne kannattaisi muuttaa.

Tutustu Savon Villin Lännen alue-esitteeseen

Savon Villin Lännen luontokohteet ja elinkeinot -esite, 2021

Esitteeseen on nostettu luontokohteiden helmiä jokaisesta SavoGrown kunnasta ja esitelty alueen työllisyystilannetta ja muuttajien tarinoita.
Tutustu Savon Villin Lännen luontokohteet ja elinkeinot -esitteeseen

Kesäasunto ympärivuotiseksi -opas

Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon – eli Savon Villin Lännen – kesäasukkaille suunnattu opas siitä, miten kesämökki muutetaan vakituiseksi asunnoksi.

Kesäasunto ympärivuotiseksi -opas

Savolaiset selitysvideot

Savon Villiin Lännen syvintä olemusta selventämään tuotettu videosarja, jossa käydään läpi alueemme asumista, elinkeinoja, palveluja ja luontoa.
Savolaiset selitysvideot

Maaseudun myytinmurtajat -videot

Maaseudun myytinmurtaja-videot keskittyvät maaseudulla asumiseen liitettyihin sitkeisiin myytteihin. Pitävätkö myytit paikkaanta?
Maaseudun myytinmurtajat -videot

Etätyölomalaisten kokemuksia

Keväällä 2021 SavoGrown alueella toteutettiin etätyöloma-kampanja, jossa tarjottiin etätyöläisille mahdollisuutta tehdä töitä SavoGrown alueella. Suuresta halukkaiden joukosta valikoitujen etätyölomailijoiden kokemuksista kuvattiin videot. Katso videot etätyölomalaisten kokemuksista SavoGrown kunnissa

Yritysten rekry-videot

Olemme kuvanneet viime vuosina rekrytointivideoita alueen kunnille ja yrityksille. Videoiden työpaikat saattavat olla jo täytetty, mutta ne toimivat hyvin myös yritysesittelyinä. Mukana mm. Finnsäiliö Oy, Salli Systems, Ecomet Oy, Suonenjoen kaupungin Veljeskoti, Suonenjoen Teboil, Kierinniemen Hoitokoti ja Kotipari Oy. Katso yrityksille kuvatut rekry-videot

Savon Villin Lännen Sanomat on SavoGrown toiminta-alueen – Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto – yhteinen kesälehti. Lehti on kehitysyhtiön ja alueen kuntien yhteinen aluemarkkinoinnin ponnistus alueemme palveluiden löydettävyyden ja tunnettuuden edistämiseksi. Lehti jaetaan kaikkiin alueen kotitalouksiin, kesämökkiläisille sekä otokselle alueelta pois muuttaneita.

Savon Villin Lännen Sanomat 2024 – teemana kestävyys ja elinvoima

Savon Villin Lännen Sanomat 2023 – teemana hyvinvointi

Savon Villin Lännen Sanomat 2022 – teemana aktiivisen lomalaisen harrasteet

Savon Villin Lännen Sanomat 2021

Biokaasu ja biotalous

Tietoa kierrätyslannoitteista ja ravinteiden kierrätyksestä -webinaarisarja (14.-16.3.2023)

Osa 1: Mikä on kierrätyslannoitteiden teho verrattuna mineraalilannoitteisiin? Mitä laki sanoo kierrätyslannoitteiden käytöstä? Puhujina Tapio Salo/Luonnonvarakeskus ja Titta Berlin/Maa- ja metsätalousministeriö

Osa 2: Mitä kierrätyslannoitteiden käytössä tulee ottaa huomioon ja mitä kokemuksia viljelijöillä on? Puhujina Tero Tolvanen/ProAgria Etelä-Savo / Itä-Suomi ja viljelijä Janne Räisänen.

Osa 3: Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Puhujana Anja Norja/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Biotalouden pioneerit – esimerkkejä kestävästä liiketoiminnasta -webinaarin (7.2.2023) esitysaineistot pdf-muodossa:

Luonnonväriaineet teollisesti tuotettuna, Pasi Ainasoja

Bioteknologiaa sienistä, Maria Suonpää

Biokaasua pelloilta, Esko Rissanen

Biohiili, Markku Suutari

Lisää biotalouteen liittyvää infoa Tietoa biotaloudesta – Biokipinä -hankkeen sivuilta.

Kuntakehitys

Täkyjä ikäystävälliseen asumiseen -raportti, 2022

Raportti antaa 13 toimenpide-ehdotusta ikääntyvien asumisen ja elinympäristön kehittämiseksi SavoGrown alueen kunnissa. Esitykset on tuotettu Ikääntyvien asumisen Masterplan -hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut tehdä esitys senioriasumisen alueellisista ratkaisuista, yhteisistä toimenpiteistä kotona asumisen tueksi esim. teknologiaa hyödyntäen, sekä esityksiä uusista yhteisö- ja välimuotoisen asumisen ratkaisuista.
Täkyjä ikäystävälliseen asumiseen -raportti  

Monipaikkaisuus – Määrittely ja viitekehys -raportti, 2022

Kehitysyhtiö SavoGrown Monipaikkaisuus-hankkeen raportti, osa 1.
Tutustu Monipaikkaisuus-raporttiin

Asunto-osuuskunnalla vetovoimaa, 2021

SavoGrown kuntien alueella toteutettiin kevään 2021 aikana asunto-osuuskuntaselvitys Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuella. Selvityksessä havaittiin, että asunto-osuuskuntamalli on hyvin tuntematon kunnissa. Kuntien erilaiset tilanteet koskien asumispoliittisia suunnitelmia, kiinteistökannan selvittämistä ja vuokra-asuntoyhtiöiden asemaa vaikuttivat voimakkaasti kuntien kiinnostukseen ja aktiivisuuteen osuuskuntamallin hyödyntämiseksi. Asunto-osuuskunnalla vetovoimaa

Robottipuhelut osallisuutta tukemassa – Tutkimusraportti, 2021

SavoGrown kuntien alueella toteutettiin robottipuhelukokeilu joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 aikana. Kokeilun tavoitteena oli osallistaa kuntalaisia oman kunnan kehittämiseen ja tuoda esiin uusia ideoita ja näkökulmia kunnan toimintaan. Kunnanjohtajan äänellä soittava robotti kyseli kahteen otteeseen kuntalaisten mielipiteitä omasta kunnasta ja kuntakohtaisesti keskeisistä kunnassa kehittämisen alla olevista asioista. Voit tutustua kokeilusta saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin tutkimusraportin avulla.
Robottipuhelut osallisuutta tukemassa – Tutkimusraportti

Ideoita monipaikkaisuuden kehittämiseen

SavoGrown hallinnoiman Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtamisen hankkeen (2021-2023) tavoitteena oli kerätä ja visualisoida tietoa, jota kertyy monipaikkaisista ja etätyöskentelevistä. Hanke tuotti 45 toimenpide-ehdotusta monipaikkaisuuden kehittämiseksi kunnissa. Toimenpide-ehdotuksiin voi tutustua korttipakan muodossa sekä julisteena:

Ideoita monipaikkaisuuden kehittämiseen -korttipakka
Ideoita monipaikkaisuuden kehittämiseen, laajennettu digitaalinen korttipakka
Ideoita monipaikkaisuuden kehittämiseen -juliste

Monipaikkaisuuden monet kasvot -julkaisu

Monipaikkaisuus-hankkeen (2021-2023) tuottama julkaisu havainnollistaa, miten monitahoisia ovat syyt monipaikkaisuuden taustalla. Julkaisu kokoaa yksiin kansiin kolmetoista tarinaa monipaikkaisuudesta Pohjois-Savossa. Monipaikkaisuuden monet kasvot -julkaisu

Monipaikkaisuus-hankkeen loppuseminaarin (21.9.2023) tallenteet

Osa 1: monipaikkaisuuden tilannekuvaa Pohjois-Savossa – tiedonkeruun pilotoinnin opit, kopit ja löydökset; kommenttipuheenvuoro SYKEn erikoistutkija Kati Pitkäseltä

Osa 2: ideoita monipaikkaisuuden kehittämiseen sekä kommenttipuheenvuoro maallemuuton asiantuntija Johanna Niilivuolta, Suomen Kylät ry

Kesäasunto ympärivuotiseksi -opas

Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon – eli Savon Villin Lännen – kesäasukkaille suunnattu opas siitä, miten kesämökki muutetaan vakituiseksi asunnoksi.

Kesäasunto ympärivuotiseksi -opas

Osallisuusagentin työkirja

Osallisuusagentin työkirja opastaa ja kannustaa kuntalaisia ottamaan selvää, mistä kunta tiedottaa ja päättää milläkin hetkellä. Työkirja kertoo, miksi osallisuus on tärkeää, mikä osallisuusagentti on ja miten hän toimii, sekä auttaa pohtimaan millainen osallisuusagentti itse haluaa olla. Työkirja on tehty osana Mukana – Tulevaisuuden osallisuusmallit 2025 -hanketta.

Osallisuusagentin työkirja

Marjanviljely

Marjanviljelyyn liittyvä aineisto päivittyy omalle Marjatieto.fi-sivustolleen, jota SavoGrown alainen Marjaosaamiskeskus ylläpitää yhdessä muiden marja-alan toimijoiden kanssa.

Matkailu

VisitSavo.fi

Matkailusivusto kokoaa yhteen SavoGrown alueen kuntien – Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon – luontokohteet, nähtävyydet, majoituksen ja ravintolat sekä ohjelma- ja aktiviteettipalveluja tarjoavat yritykset. Sivustolla on myös verkkokauppa-osio.

Matkailusivusto: www.visitsavo.fi
Suora linkki verkkokauppaan: visitsavo.fi/fi_FI/verkkokauppa

Lakelandfishing.fi

Sivuston tavoitteena on itäsuomalaisten kalastusmatkailuyrittäjien tuotteiden yhteismarkkinoinnin edistäminen. Sivusto on tuotettu Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa -hankkeessa (2019-2022). Hankkeen toteutti Future Missions Oy SavoGrown toimeksiannosta. Lakelandfishing.fi

Pohjois-Savon matkailun kuvapankki

Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen ylläpitämä kuvapankki kokoaa yhteen ammattivalokuvaajien ottamia kuvia matkailumarkkinointikäyttöön. Kuvat ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tutustu Northern Savo Lakeland -kuvapankkiin

VisitSavo-matkailuesite

VisitSavo-matkailuesite on SavoGrown alueen kuntien yhteinen matkailuesite. 44-sivuinen esite on suunnattu alueella liikkuville matkailijoille ja ihmisille, jotka suunnittelevat matkaa Savoon tai haluavat tutustua alueen tarjontaan laajemmin. Esitteestä löytyy kattavasti tietoa ja inspiraatiota, ja sen kautta on helppo tutustua alueella saatavilla oleviin aktiviteetteihin, nähtävyyksiin, luontokohteisiin, majoitukseen, ruokapaikkoihin ja tapahtumiin. Tutustu VisitSavo-esitteeseen

Northern Savo Lakeland Product Manual, 2023

Pohjois-Savon matkailun tuotemanuaali kokoaa yhteen 38 matkakohdetta ja 28 majoitusvaihtoehtoa. Manuaali on suunnattu kansainvälisille matkanjärjestäjille, mutta myös tavallinen matkailija voi etsiä sieltä inspiraatiota oman matkansa suunnitteluun. Northern Savo Lakeland Product Manual

Northern Savo Lakeland Supplier Manual, 2019

Pohjois-Savon matkailutoimijoiden manuaali esittelee lyhyesti Pohjois-Savon Lakeland -hankkeessa (2019-2023) mukana olleet yritykset ja heidän palvelutarjontansa. Northern Savo Lakeland Supplier Manual

Viiden kunnan yhteinen retkeilyalue -esite

Yhteistyössä Rautalammin, Suonenjoen, Pieksämäen, Konneveden ja Hankasalmen kanssa tehty esite kolmen maakunnan rajalta löytyvistä retkeilyreiteistä. Viiden kunnan yhteinen retkeilyalue -esite

An Adventure in Lakeland -matkailuvideosarja

Road movie -tyyppinen Pohjois-Savon matkailumarkkinointiin toteutettu videosarja, joka on kuvattu useassa kohteessa ympäri maakuntaa kaikkina neljänä vuodenaikana. SavoGrown alueelta mukana Etelä-Konneveden kansallispuisto ja Tervon Lohimaa. Katso An Adventure in Lakeland -videosarja

Virtuaalinen tutustumismatka: Northern Savo Lakeland, Finland

Kansainväliset matkailun myyntitapahtumat siirtyivät koronan myötä laajalti verkkoon. Sähköisiä myyntitapahtumia varten tuotetussa videosarjassa yrittäjät ja yritysten työntekijät esittelevät omia kohteitaan. Katso virtuaalisen tutustumismatkan videosarja

Northern Savo Lakeland with Ville Haapasalo

Venäjänkielistä Pohjois-Savon matkailumarkkinointivideosarjaa tähdittää näyttelijä Ville Haapasalo. Tutustumiskohteita ovat mm. Kuopion kauppahalli ja torin ympäristö, Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa, maailman pienin ravintola Kuappi Iisalmessa. Katso Northern Savo Lakeland with Ville Haapasalo -videosarja

Autumn in Northern Savo

Pohjois-Savon Lakeland 1 -hankkeessa tuotetuissa markkinointivideoissa käydään melomassa, sieniretkellä ja ihastelemassa pohjoissavolaisia metsämaisemia. Katso Autumn in Northern Savo -videosarja

Urho Kekkosen kierros

Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen tuella Pielavedelle on toteutettu lisätyn todellisuuden AR-kierros, joka kertoo presidentti Urho Kekkosen elämästä.
Traileri: Urho Kekkosen kierros

AR-toteutukset

AR-toteutukset hyödyntävät Salmi AR-sovellusta: Android / iOS.

Keiteleen kylänraitti -kierros

Lähtöpiste: Wanhan Meijerin piha, Wanha Meijerintie 6, Keitele
AR-kierroksen nimi Salmi-sovelluksessa: Keiteleen Kylänraitti -kierros
Keiteleen kylänraitti -kierros Keiteleen kunnan sivuilla

Urho Kekkosen kierros, Pielavesi

Lähtöpiste: Lepikon torppa, Urho Kekkosen tie 121, Pielavesi
AR-kierroksen nimi Salmi-sovelluksessa: Urho Kekkosen Kierros
Urho Kekkosen kierros Pielaveden kunnan sivuilla

John Morton -kierros, Rautalampi

Lähtöpiste: Kirkkopuisto, Delaware muistomerkki
RautalampiAR-kierroksen nimi Salmi-sovelluksessa: John Morton kierros
John Morton -kierros Rautalammin kunnan sivuilla

Muisteloita Kolikkoinmäeltä, Suonenjoki

Lähtöpiste: Kolikkoinmäen työläiskotimuseo, Kiertotie 8, Iisvesi (museon ilmoitustaululla ohjeet)
AR-äänikierroksen nimi Salmi-sovelluksessa: Muisteloita Kolikkoinmäeltä
Muisteloita Kolikkoinmäeltä Suonenjoen kaupungin sivuilla

VR-toteutus

Virtuaalinen Puijon torni

Virtuaaliseen Puijon torniin pääset vierailulle Oculus-palvelusta tuotenimellä ”LakelandVR”. Virtuaalimaailman toteutti kuopiolainen 3D Talo Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeessa.
LakelandVR – virtuaalinen Puijon torni

Tapahtuma-analyysit

Kesinä 2022 ja 2023 toteutetut tapahtuma-analyysit SavoGrown alueen kesätapahtumista antavat tietoa tapahtumien kävijämääristä, matkustussyistä, rahankäytöstä ja tyytyväisyydestä. Tutkitut tapahtumat olivat Suonenjoen Mansikkakarnevaalit, Vesannon Reiska MM-kilpailut, Rautalammin Pestuumarkkinat ja Pielaveden Muikkuvestivaalit. Tarkemmat analyysit löydät linkkien takaa:
Tapahtuma-analyysit 2023
Tapahtuma-analyysit 2022

Pohjois-Savon matkailun digitiekartta

Pohjois-Savon matkailun digitiekartan tavoitteena on antaa suuntaviivat ja toimenpide-esitykset maakunnan matkailun digitaalisen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Se on laadittu maakunnan toimijoiden yhteistyönä työpajatyöskentelyn tuloksena. Pohjois-Savon matkailun digitiekartta

Matkailuverkot vesille -hankkeen loppuraportti

Matkailuverkot vesille -hankkeen (2022-2023) tavoitteena oli SavoGrown alueen matkailuelinkeinon vahvistaminen ja kasvu sekä matkailualueen tunnettuuden lisääminen valtakunnallisella tasolla. Hanke teki monia käytännön toimia alueen matkailutuotteiden digitaalisen löydettävyyden parantamiseksi. Loppuraportti kerää tehdyt toimenpiteet yhteen. Matkailuverkot vesille -hankkeen loppuraportti (pdf)

Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen loppuraportti

Pohjois-Savon Lakeland 2 -hanke toimi kansainvälisen matkailun kehittämisen käytännön työkaluna Pohjois-Savon maakunnassa vuosina 2019–2023. Hankkeen loppuraportissa käydään tiivistetysti läpi keskeisimmät toimenpiteet, tuotokset ja tulokset hankkeen toteutusaikana. Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen loppuraportti

Ohjeita mökin vuokraajalle

Tuottava mökki -hankkeessa toteutettu tuotteistamiskoulutus tiivistää kaiken oleellisen siitä, miten mökin vuokraus kannattaa aloittaa, mitä tulee ottaa huomioon ja mitä palveluita mökin vuokraaja kaipaa.

INFO: Mökin vuokraus – aineisto mökinomistajalle (pdf)

INFO: Mökkiloman tuotteistus – aineisto palveluntuottajille (pdf)

Vuokratulojen verotus, ohjeet vuodelta 2022 (pdf)

Mökkikansio

Tuottava mökki -hankkeessa tuotettu mökkikansio sisältää kattavan infopaketin vuokramökistä löytyvää mökkikansiota varten. Tiedosto on word-muodossa ja mökinomistaja voi täydentää tietoja omien tarpeidensa mukaan. Tiedoston saa ladattua omalle koneelle oheisesta linkistä:
Mökkikansio (word-dokumentti latautuu linkin takaa suoraan koneelle)

SavoGrow

SavoGrown vuosikatsaukset kokoavat yhteen edellisen vuoden keskeisimmät tunnusluvut SavoGrown omasta toiminnasta sekä alueen kehityksestä.

Vuosikatsaus 2022

Vuosikatsaus 2021

Vuosikatsaus 2020

Vuosikatsaus 2019

Vuosikatsaus 2018

Vuosikatsaus 2017

Vuosikatsaus 2016

Vuosikatsaus 2015

Kehitysyhtiö SavoGrown uudistunut kuntaraportti käy lyhyesti läpi yrityspalveluiden ja hankkeiden keskeiset kuulumiset kyseisellä tarkastelujaksolla. Raportissa listataan tulevia toimenpiteitä ja nostetaan esiin kysymyksiä, joita tulisi pohtia yhdessä kuntien kanssa.

Syys-joulukuu 2023
Touko-elokuu 2023

SavoGrown strategia 2020-2025

Kehitysyhtiö uudisti strategiansa vuonna 2019. Visiomme on muuntautua elinkeinoyhtiöstä elinvoimayhtiöksi vuoteen 2025 mennessä. Yrityskehittämisen rinnalle toiseksi painopisteeksi otettiin aluekehittäminen. SavoGrown strategia »

SavoGrown biotalousohjelma 2020-2025

SavoGrown strategian mukaisesti vuoden 2019 aikana luotiin biotalousohjelma, jossa käydään läpi biotalouden tilaa SavoGrown alueella ja SavoGrown roolia biotalouden edistäjänä. SavoGrown biotalousohjelma »

Teollisuus

Teollisuusalueiden kehittämisen esiselvitykset, 2022

SavoGrown alueen elinvoimaisuuden ja elinkeinojen kehittämisen pohjaksi kehitysyhtiön omistajakuntien alueella tehtiin selvitykset alueen logistiikasta ja olemassa olevista materiaalivirroista. Selvityksen tuloksia on tarkoitus käyttää alueellisen ja kuntien strategiatyön pohjana.

Logistiikkaselvitys (pdf)

Alueellinen materiaaliselvitys (pdf)

Hiilijalanjälkilaskelmia

Ratkaisu on puussa -hankkeen (2010-2022) tavoitteena oli edistää puurakentamisen osaamista Pohjois-Savossa sekä parantaa alueen yleistä asennetta vähähiiliseen ja puurakentamiselle myönteiseen suuntaan. Hanke mm. laski kahden SavoGrown alueen uudisrakennuksen hiilijalanjäljen:

Rautalammin päiväkodin hiilijalanjälkiraportti (pdf)

Vesannon hirsikoulun hiilijalanjälkiraportti (pdf)

Yritysten rekry- ja esittelyvideot

Olemme toteuttaneet viime vuosina rekry- ja esittelyvideoita alueen yrityksistä eri tarkoituksiin. Rekryvideoiden työpaikat on varmasti jo täytetty, mutta videot toimivat hyvin myös yritysesittelyinä. Mukana mm. Finnsäiliö Oy, Salli Systems, Ecomet Oy, Suonenjoen kaupungin Veljeskoti, Suonenjoen Teboil, Kierinniemen Hoitokoti ja Kotipari Oy. Yrityksille kuvatut videot YouTube-kanavallamme