Siirry sisältöön

Marjaosaaminen

Valtakunnallisia palveluita

Marja-alan kehittämis- ja asiantuntijapalveluja viljelijöille ja muille marja-alasta kiinnostuneille tarjoaa Marjaosaamiskeskus, joka toimii SavoGrown alaisuudessa Suonenjoen Yrityspuisto Futurialla. Marjaosaamiskeskuksen palvelut ovat valtakunnallisia – palvelemme viljelijöitä ympäri Suomen.

Olemme aktiivinen hanketoimija: koulutus- ja kehittämishankkeiden lisäksi teemme käytännön koetoimintaa Marjanviljelyn koetilallamme Suonenjoella.

Osion sisältö

Marjanviljelyn koetila

Marjaosaamiskeskus kehittää ja testata erilaisia marjanviljelyn tuotantomenetelmiä, kasvinsuojelutapoja, lajeja ja lajikkeita Marjanviljelyn koetilalla Suonenjoella. Näin …

Tietoa marjanviljelystä

Marjojen viljelytekniikoihin, marjatilan johtamiseen, koulutuksiin ja koetoimintaan liittyvät aineistot Marjaosaamiskeskuksen eri hankkeista on koottu alla …

Marja-alan hankkeemme

Kaikki hankkeet

Drosophila suzukiin hallintakeinot marjatuotannossa

Tällä hankkeella pyritään kehittämään hedelmillä ja marjoilla nopeasti leviävän tuholaislajin Drosophila suzukiin integroitua torjuntaa siten, …

Vihreä siirtymä kasvinsuojelussa – VISIO

Vihreä siirtymä kasvinsuojelussa -hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Savon marjantuotannon kehittäminen kohti Pellolta pöytään -strategian tavoitteita vähentämällä …

Verkostoitumalla marjasektori nousuun (VIN) -hanke

Marja-alan kehittämiseksi tarvitaan uutta ja tehokkaampaa alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Tarvitsemme marja- ja markkinatutkimusta, koetoimintaa, …

Satotaimet Savosta

Hankkeessa kehitetään toteuttamiskelpoinen ja kannattava menetelmä kotimaisten mansikan satotaimien tuotantoon. Päätavoite on kotimaisten terveiden ja …

KOPSA – Kohti oppivia marjatilaverkostoja

KOPSA on uudenlainen toimintatapa marjatilojen kehittämiseksi. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden uuden tiedon ja verkostojen hyödyntämiseen omalla …