Siirry sisältöön

Marjaosaaminen

Valtakunnallisia palveluita

Marja-alan kehittämis- ja asiantuntijapalveluja viljelijöille ja muille marja-alasta kiinnostuneille tarjoaa Marjaosaamiskeskus, joka toimii SavoGrown alaisuudessa Suonenjoen Yrityspuisto Futurialla. Marjaosaamiskeskuksen palvelut ovat valtakunnallisia – palvelemme viljelijöitä ympäri Suomen.

Olemme aktiivinen hanketoimija: koulutus- ja kehittämishankkeiden lisäksi teemme käytännön koetoimintaa Marjanviljelyn koetilallamme Suonenjoella.

Osion sisältö

Marjanviljelyn koetila

Marjaosaamiskeskus kehittää ja testata erilaisia marjanviljelyn tuotantomenetelmiä, kasvinsuojelutapoja, lajeja ja lajikkeita Marjanviljelyn koetilalla Suonenjoella. Näin …

Tietoa marjanviljelystä

Marjojen viljelytekniikoihin, marjatilan johtamiseen, koulutuksiin ja koetoimintaan liittyvät aineistot Marjaosaamiskeskuksen eri hankkeista on koottu alla …

Marja-alan hankkeemme

Kaikki hankkeet

Marjantuotannon kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa – MARKO

Hankkeen päätavoitteena on lisätä marjanviljelijöiden tietoa uusista keinoista, joilla he voivat parantaa tilan kannattavuutta, vastuullisuutta sekä asemaa markkinoilla ja muuttuneessa maailmantilanteessa.

Tietoa biotaloudesta – Biokipinä

Biokipinä on tiedotushanke, jossa jaetaan ajantasaista tietoa biotaloudesta alueen yrityksille ja muille toimijoille. Hankealueen tärkeimmät …

UVC-tekniikka mansikan kasvitautien torjunnassa

Mansikan tunneliviljelyssä suurin laatutappioita ja sadonmenetyksiä aiheuttava kasvitauti on mansikan härmä (Podosphaera aphanis), joka kasvukauden …

Drosophila suzukiin hallintakeinot marjatuotannossa

Tällä hankkeella pyritään kehittämään hedelmillä ja marjoilla nopeasti leviävän tuholaislajin, täplämahlakärpäsen (Drosophila suzukii) integroitua torjuntaa …

Vihreä siirtymä kasvinsuojelussa – VISIO

Vihreä siirtymä kasvinsuojelussa -hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Savon marjantuotannon kehittäminen kohti Pellolta pöytään -strategian tavoitteita vähentämällä …