Siirry sisältöön

Kuntakehitys

Yhteistyötä yli kuntarajojen

SavoGrown omistajakunnat – Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto – ovat edelläkävijöitä kuntien välisen yhteistyön rakentamisessa. SavoGrow toimii alustana tälle yhteistyölle.

Yhteistyötä tehdään kunnallisten palveluiden yhteiskehittämisessä, aluemarkkinoinnissa, edunvalvonnassa ja ennakointityössä. Voimat yhdistämällä pienten kuntien painoarvo kasvaa ja resursseja pystytään käyttämään järkevämmin.

Työtä tehdään yhdessä kuntien ja kuntalaisten kanssa – ota meihin yhteyttä!

Elinvoimapäällikkömme kertoo:

Osion sisältö

Kuntien välinen yhteistyö

SavoGrown alueella kokeillaan rohkeasti ja meillä on yhdessä tekemisen meininki! Käytännössä tämä tarkoittaa vahvempaa yhteistä edunvalvontaa ja elinvoimatyötä, kuntapalveluiden yhteiskehittämistä sekä yhteistä aluemarkkinointia Savon Villin Lännen tyyliin.

Aluemarkkinointi

SavoGrown kuntakuusikko – Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto – muodostaa yhtenäisen asumisen ja työssäkäynnin alueen, jonka veto- ja pitovoiman kehittämiselle on vahva tahtotila. Alueen markkinointia tehdään yhdessä.

Kuntalaisten osallistaminen

Aluekehitystyötä tehdään, jotta alueen kunnissa olisi hyvä elää ja asua. Kuntalaiset, kuntapäättäjät ja kuntien työntekijät ovat parhaita asiantuntijoita siinä, miten arki kunnassa sujuu.

Ennakointityö

Alueemme elinvoimatyössä korostuu ennakoinnin merkitys: koko ajan nopeammin muuttuvassa maailmassa kuntien tulee sopeuttaa ja uudelleensuunnata toimintaansa huomioiden ajan erilaiset ilmiöt ja trendien vaikutukset.

Matkailu

SavoGrow kehittää aktiivisesti oman alueen ja koko maakunnan matkailua. Matkailusta pyritään luomaan alueen elinkeinoelämälle uusi tukijalka, joka tuo alueelle elinvoimaa, investointeja ja uusia yrityksiä.

Kunta- ja aluekehityshankkeemme

Kaikki hankkeet

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon – SISU

Hankkeen tavoitteena on, että mukana olevissa kunnissa on ilmastosuunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi ja varautumiseksi.

Mutkatonta kotoutumista

Hankkeessa kehitetään SavoGrown alueen kuntien yhteinen asiakaslähtöinen kotoutumisen toimintamalli humanitäärisen sekä kasvavan työperäisen maahanmuuton tukemiseksi.