Siirry sisältöön

Kuntien välinen yhteistyö

SavoGrown alueella kokeillaan rohkeasti ja meillä on yhdessä tekemisen meininki!

Pohjois-Savon maakunnan länsilaidan kuntakuusikko – Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto – ovat yhdistäneet voimansa aluekehitystyössä. Käytännössä tämä tarkoittaa vahvempaa yhteistä edunvalvontaa ja elinvoimatyötä, kuntapalveluiden yhteiskehittämistä sekä yhteistä aluemarkkinointia Savon Villin Lännen tyyliin. 

Työtä koordinoi SavoGrown elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari.

Savon Villi Länsi – aluemarkkinoinnin yhteistyöalusta

SavoGrown kunnissa (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi) tehdään yhteistä aluemarkkinointityötä alueen veto- ja pitovoiman …

Lue lisää

Kotoutumistyön kehittämistä

SavoGrown kuntiin on ryhdytty luomaan yhteistä toimintamallia, jotta humanitäärisen ja työperäisen maahanmuuton kautta alueelle muuttaneet …

Lue lisää

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon – SISU

Hankkeen tavoitteena on, että mukana olevissa kunnissa on ilmastosuunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi ja varautumiseksi.

Lue lisää

Täkyjä ikäystävälliseen asumiseen

SavoGrown kuntien alueella vuoden 2022 aikana toteutettu ikääntyneiden asumisen Master Plan -hanke antaa 13 toimenpide-ehdotusta ikääntyvien asumisen ja elinympäristön kehittämiseksi SavoGrown alueen kunnissa.

Lue lisää

Asunto-osuuskuntaselvitys valmistui – työ jatkuu

SavoGrown kuntien alueella toteutettiin kevään 2021 aikana asunto-osuuskuntaselvitys Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuella. Selvityksessä …

Lue lisää

Kuntapalveluita yhdessä

SavoGrow pitää yllä alueen elinvoimaa kehittämällä uusia ratkaisuja tuottaa ainakin osa omistajakuntiensa kuntapalveluista yhdessä. Uskomme tässä osallistavan ja asukaslähtöisen toimintatavan voimaan.  
 
Kuntapalveluiden kehittäminen yhdessä merkitsee uudenlaisia kuntatyöntekijöiden työnkuvia, osaamisen jakamista kuntakuusikon kesken ja kustannustehokkuuden nostamista mm. yhteishankinnoilla. Työntekijöiden työssä viihtymistä parannetaan kehittämällä työn sisältöä yksinpuurtamisen sijasta tiimityöhön.  

Yhteistä edunvalvontaa

Alueen edunvalvonnalla ja rohkeudella nostaa omaa häntää on merkittävä rooli aluekehitystyössä. Suhdetoiminta ja verkostoissa toimiminen pitää alueen ajan hermolla ja synnyttää uusia mahdollisuuksia. Yhteistä edunvalvontaa tehdään kuntakuusikon luottamushenkilöiden yhteistyönä ja henkilöstön toimesta mitä moninaisimmissa pöydissä. 

Ota rohkeasti yhteyttä!