Siirry sisältöön

Monipaikkaisuutta kartoittavalle hankkeelle rahoitus

Monipaikkaisuutta kartoittavalle hankkeelle rahoitus

Julkaistu: 30.9.2021

Monipaikkaisuus tuo mahdollisuuksia maaseutumaisille paikkakunnille, mutta tietoa aiheesta on vielä vähän.

SavoGrow on parhaillaan käynnistämässä hanketta, joka tähtää monipaikkaisuuden ja etätyön aluetaloudellisten vaikutusten määrittelyyn sekä hiilijalanjäljen mittaamiseen mm. teleoperaatoreiden liikkumisdataa hyödyntäen. Tavoitteena on määritellä monipaikkaisuuden ilmiöitä ja sen tuomia erilaisia hyötyjä ja haasteita kunnille, asiantuntijaorganisaatioille ja elinkeinoelämälle.

Hankkeessa selvitetään mm. monipaikkaisten ja etätyötä alueella tekevien tulopaikkakunnat, määrä ja viipymä sekä liikkuminen alueella eri tietolähteitä ja tiedon keräämisen keinoja käyttämällä. Tavoitteena on laskea etätyön, monipaikkaisuuden ja matkailun takia alueella liikkuvien hiilidioksidipäästöt.​

Tietoja keräämällä ja yhdistelemällä muodostetaan vahvasti visuaalinen tietopankki, jonka käyttöä pilotoidaan hankkeessa mukana olevissa kunnissa.

Kun tunnistetaan etätyöskentely ja monipaikkaisuus, voidaan näille kohderyhmille mm. tuotteistaa palveluita. Samanaikaisesti täsmennetään tietämystä matkailun hiilijalanjäljen suuruudesta, mikä antaa matkailuyrityksille konkreettisen työkalun kertoa omasta vastuullisuudestaan. Tietoa pystytään hyödyntämään tuotekehityksessä ja yritysten viestinnässä.

Hankkeessa kerätty tieto vahvistaa tiedolla johtamista kunnallisessa päätöksenteossa ja tietopankkia voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

  • Aluesuunnittelu ja infra
  • Sote-palveluiden mitoitus
  • Monipaikkaisten/etätyöntekijöiden hyödyntäminen alueen työvoiman saatavuuden haasteissa
  • Uudet liiketoimintamahdollisuudet perustuen ajantasaiseen tietoon monipaikkaisten määrästä alueella

Lisäksi Monipaikkaisuuden ja etätyön näkyväksi tekeminen (nk. aluetaloudellinen vaikutus) tukee maakunnan edunvalvontatyötä.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto,  Kuopion ja Iisalmen kaupungit, Siilinjärven kunta sekä SavoGrown alueen kunnat. Ylä-Savon kuntien mukanaolon laajuus selviää lähiviikkoina.