Siirry sisältöön

SavoGrown alueen yritykset uskovat tulevaan

SavoGrown alueen yritykset uskovat tulevaan

Julkaistu: 1.10.2021

SavoGrown alueen yritykset katsovat tulevaisuuteen positiivisin mielin. Tämä selvisi kehitysyhtiön toteuttamasta kyselystä, jolla kartoitettiin alueemme yritysten tarpeita, suunnitelmia tai kehittämisen esteitä vuosille 2022-2025. Kysely on osa SavoGrown valmistautumista EU:n uuteen rahoituskauteen, joka alkaa vuoden 2022 alussa.

Valtaosalla yrityksistä on investointisuunnitelmia ajalle 2022-2025. Kyselyyn vastasi 66 yritystä ja niistä 56 % aikoi investoida koneisiin ja laitteisiin, 45 % toimitiloihin ja 39 % tietotekniikkaan ja automaatioon seuraavan kolmen vuoden aikana. Kymmenen yritystä (15 % vastanneista) aikoi laittaa lisäpanoksia vientitoimintoihin.

Noin puolet SavoGrown alueen yrityskyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti suunnitelmista hakea lähivuosina rahoitusta/avustusta kehitys- tai investointihankkeelle. Ilahduttavan moni yritys suunnitteli uuden tuotteen tai palvelun kehittämistä (44 %), mikä kertoo yritysten eteenpäin katsovasta asenteesta.

Aika-, osaamis- ja rahapula kehityksen esteitä

Yrityksen pahimmat kehityksen esteet kietoutuivat monen yrityksen vastauksissa aika- ja henkilöresurssien, rahoituksen sekä osaamisen ympärille.

Ammattitaitoisen työvoiman puute estää osalla toiminnan laajentamisen. Koulutus nähtiin tärkeänä kehityskohteena ja siihen oltiin valmiita myös panostamaan: vastaajista 61 % ilmoitti investoivansa seuraavien kolmen vuoden aikana osaamiseen. Osaamisen hankkimista uuden työntekijän palkkauksen kautta suunnitteli lähiaikoina yhdeksän yritystä (14 %).

Myös sukupolvenvaihdokset ja yrityksen myynti olivat ajankohtaisia osalle yrityksistä: 9 vastaajaa ilmoitti suunnittelevansa yrityksen myyntiä tai sukupolvenvaihdosta. Tulevaisuudessa häämöttävä yrityskauppa kiritti osan vastaajista kohentamaan yritystä myyntikuntoon, kun taas osa ei kokenut tarvetta yrityksen kehittämiselle vedoten tulevaan eläköitymiseen.

Myös ongelmat rahoituksen saamisessa mainittiin monessa vastauksessa kehityksen pullonkaulana.

Toiveita SavoGrowlle

Yrittäjiltä kysyttiin mihin yrityksen kehittämistä tai alueen elinvoimaa tukeviin teemoihin SavoGrown tulisi aktiivisesti suunnitella toimenpiteitä lähivuosina.

Yrittäjien toiveissa korostuivat työvoiman saatavuuteen liittyvät teemat, alueella järjestettävä koulutus, alueen markkinointi ja vetovoiman parantaminen sekä alueen matkailun ja matkailuyhteistyön kehittäminen. Mainintoja saivat myös toiveet edistää alueen teiden kuntoa ja joukkoliikenteen kehittämistä.

”Teemme aktiivisesti töitä kaikkien esiin nousseiden teemojen eteen”, kommentoi SavoGrown toimitusjohtaja Olli Tiainen kyselystä nousseita toiveita.

Osa vastaajista kaipasi lisätukea aloittavan yrityksen neuvontaan, eri rahoitusvaihtoehtojen ja lupa-asioiden selvittelyyn sekä mikroyritysten huomiointiin.

”Aloittavien yritysten neuvonta ja mikroyritysten auttaminen ovat meidän ydintoimintaamme, joten ehkä kyse on siitä, ettei palveluitamme tunneta tarkasti”, arvelee Tiainen.

”SavoGrown elinkeinoasiamiehet auttavat matalalla kynnyksellä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, joten kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä”, neuvoo Tiainen.

SavoGrown hanketoiminnalla tuetaan alueen elinvoimaisuutta ja toimia tehdään sekä yritysten että yhteisöjen ja kuntalaisen hyödyksi. Kyselyn vastauksia käytetään yritysten omaa kehitystyötä tukevien hankekokonaisuuksien valmisteluun tulevalla EU-ohjelmakaudella.

Kysy lisää!