Siirry sisältöön

Teollisuusalueiden kehittämisen esiselvitykset käyntiin

Teollisuusalueiden kehittämisen esiselvitykset käyntiin

Julkaistu: 1.11.2021

SavoGrown alueen elinvoimaisuuden ja elinkeinojen kehittämisen pohjaksi kehitysyhtiön omistajakuntien alueella tehdään tulevien kuukausien aikana selvitykset alueen logistiikasta ja olemassa olevista materiaalivirroista. Selvityksen tuloksia on tarkoitus käyttää alueellisen ja kuntien strategiatyön pohjana. 

Työ tehdään konsulttityönä Pohjois-Savon kehittämisrahaston tuella ja sitä toteuttamaan on valittu konsulttiyhtiöt Sitowise Oy (logistiikkaselvitys) ja Gaia Consulting Oy (materiaalivirrat).

”Tavoitteena on tehdä näkyväksi alueen elinkeinorakenne, sen kehitysnäkymät sekä yrityksiin, yrityskeskittymiin ja teollisuusalueisiin liittyvät energia- ja materiaalivirrat ja materiaalien ja lopputuotteiden kuljetustarpeet”, kertoo selvityshanketta SavoGrowlla luotsaava elinkeinoasiamies Pekka Horttanainen.

Logistiset tarpeet näkyviksi

Logistiikkaselvityksessä tavoitteena on kuvata kokonaisuus siten, että elinkeinoelämän kehittäminen ja siihen liittyvät toimintaympäristötekijät tehdään näkyväksi.

”Tärkeänä osana selvitystä ovat yritysten case-esimerkit, joihin valitaan noin 10 yritystä alueen päätoimialoilta”, kertoo Suonenjoen elinkeinoasiamies Olli Kokander.

Työssä kuvataan alueen monipuolinen yritystoiminta ja mahdollisuudet sen laajentamiseen, jolla tähdätään alueen kuntien elinvoimaisuuden kasvuun sekä työllistävyyden lisäämiseen. Työn tuloksena syntyy raportti alueen logistisista tarpeista, josta voidaan edelleen johtaa liikenneinfrastruktuurille asetettavat laatu- ja palvelutasovaatimukset.

”Logistiikka on työvoiman saatavuuden ohella tärkeimpiä yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ja siten tärkeä tehdä tämä kytkentä näkyväksi”, toteaa Kokander

Myös hyödyntämättömät materiaalivirrat esiin

Materiaalivirrat ovat keskeisessä osassa tunnistettaessa alueellisia vahvuuksia mm. kiertotalouden ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi, resurssitehokkuuden lisäämiseksi ja materiaalien tuottamisen, käytön ja logistiikan ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Työn tuloksena syntyy alueen materiaalivirtoja ja energiankäyttöä kuvaava raportti, jonka pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan alueellista kehityssuunnitelmaa.

”Selvitys antaa kokonaiskuvan alueen materiaalivirroista ja auttaa tunnistamaan alueen hyödyntämättömät tai alihyödynnetyt materiaalivirtapotentiaalit”, kertoo Pekka Horttanainen. 

Optiona selvityksessä arvioidaan, millaisia kehittämismahdollisuuksia näiden materiaalivirtojen parempaan hyödyntämiseen liittyy ja millaisia talous- ja työllisyysvaikutuksia on saatavissa. Tuloksia voidaan hyödyntää selvityksen tilaajien toiminnan painopisteiden suunnittelussa sekä alueen kuntien ja sidosryhmien tukemisessa resurssitehokkuuden parantamiseksi. 

Alueen materiaalivirrat ja energiankäyttö luovat taustaa, kun mietitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä synergiaetuja, joita alueella on tarjota uusille liiketoiminnoille tai sijoittuville yrityksille.

Selvitysten tilaajana on Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja ne toteutetaan helmikuun loppuun mennessä. SavoGrowsta selvitysten projektipäällikkönä toimii Keiteleen elinkeinoasiamies Pekka Horttanainen.

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön, liikenteen ja logistiikan asiantuntija- ja digitalo, joka suunnittelee liikennettä, logistiikkaa, ympäristöä, infra-struktuuria, älykkäitä kaupunkeja ja elämisen tiloja. Materiaalivirtojen selvityksen tekee

Gaia Consulting Oy:llä on syvällistä osaamista resurssitehokkuudesta, kiertotalouden konsepteista, sääntelystä, teollisten symbioosien rakentamisesta sekä materiaalitehokkuuden merkityksestä kiertotalouskonseptien kehittämisessä.