Siirry sisältöön

Ikäihmisten asumiseen yhteinen Master Plan

Ikäihmisten asumiseen yhteinen Master Plan

Julkaistu: 14.1.2022

Ikääntyvien asumiseen uusia ratkaisuja SavoGrown alueella etsivä Master Plan -hanke on käynnistynyt täydellä teholla vuoden alusta.

”Tavoitteena on, että ensi syksynä meillä on antaa esitykset senioriasumisen alueellisista ratkaisuista, yhteisistä toimenpiteistä kotona asumisen tueksi esim. teknologiaa hyödyntäen, sekä esityksiä uusista yhteisö- ja välimuotoisen asumisen ratkaisuista”, kertoo selvitystä SavoGrowlla valmisteleva projektipäällikkö Eija Kaipainen.

Hankkeessa palveluiden järjestämis- ja tuottamistapoja mietitään innovatiivisesti seniorikansalaisen ollessa keskiössä. Tiedonkeruuta toteutetaan yhteistyössä SavoGrown kuuden kunnan, vuokrataloyhtiöiden, vanhusneuvostojen ja -järjestöjen sekä yksityisten toimijoiden kanssa.

”Työt on aloitettu kartoittamalla kuntien nykytilaa: mm. ikäihmisille tarjottavia palveluja ja niiden määrää; olemassa olevia, kotona asumista tukevia tukitoimia (asunnon muutostyöt, teknologia ym); kuntien suunnitelmia ikäihmisten palvelujen suhteen sekä järjestö ja yhdistystoimintaa,” selventää hankkeen suunnittelija Kimmo Salo.

Selvitystyön tuloksena julkaistaan Ikääntyvien asumisen Master Plan, johon kootaan SavoGrown alueen yhteiset suuntaviivat, visio ja tavoitteet ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi.

”Master Planin toivotaan auttavan kuntia, kun ne tekevät päätöksiä ikääntyneiden palveluista ja niiden kehittämisestä. Esimerkiksi investointipäätösten tai toiminnan supistamispäätösten tekeminen helpottuu,” kertoo Kaipainen.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa Suomen kunnissa ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautumiseen. Malli tukee etenkin kuntien yhteistoimintaa konkreettisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi yhdessä ns. konsortiona.

Syksyyn 2022 saakka kestävää Ikääntyneiden asumisen Master Plan -hanketta hallinnoi Suonenjoen kaupunki, joka ostaa toteutuksen SavoGrowlta. Mukana ovat kaikki SavoGrown kunnat. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Ikääntyvien asumisen kehittämisohjelmasta.

Kysy lisää!

Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Eija Kaipainen SavoGrowlta ja suunnittelija Kimmo Salo Vesannolta.