Siirry sisältöön

Monipaikkaisuus-hankkeen selvitystyö käyntiin

Monipaikkaisuus-hankkeen selvitystyö käyntiin

Julkaistu: 24.1.2022

SavoGrown Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtamisen hanke käynnistyi marraskuussa 2021. Hankkeessa selvitetään tiedon keräämisen keinoja monipaikkaisuudesta ja etätyöskentelystä, kokeillaan tiedon yhdistämistä perinteiseen matkailutietoon, ja pilotoidaan tiedon visualisointia digitaalisella alustalla. Erityispainotuksena on liikkumisen merkitys sekä syntyvä hiilijalanjälki.

Tavoitteena on saada reaaliaikaista, tarkempaa ja laajempaa tietoa aihepiireistä tiedolla johtamisen tueksi. Synnytetty tieto on myös yritysten hyödynnettävissä. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Savon kehittämisrahasto, SavoGrown alueen kunnat, Ylä-Savon seudun kunnat, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.

Hankkeen ensimmäisen osion kumppaniksi monipaikkaisuuden määrittely- ja selvitystyötä tekemään valittiin Salmi Platform Oy. Monipaikkaisuudesta, etätyöskentelystä ja matkailun kestävästä kehityksestä on koottu nyt tutkimustietoa ja määritetty teoreettista viitekehystä. Lisäksi on kartoitettu avoimia ja kaupallisia tietolähteitä ja hahmoteltu monipaikkaisuuden mittaamisen perustaa. Kaikki tämä toimii pohjana tuleville pilotoinneille ja data-alustan rakentamiselle.

Kaksivuotisen hankkeen lopputuloksena syntyy malli siitä, miten yhdelle digitaaliselle alustalle saataisiin merkittävä uusi tietopaketti kaikkien toimijoiden käyttöön. Tarkoituksena on vakiinnuttaa tiedon hyödyntäminen sekä matkailun hiilijalanjälkeä kuvastava mittaristo osaksi alueen, kuntien ja alueellisten matkailuorganisaatioiden toimintaa.

Kysy lisää!