Siirry sisältöön

Pohjois-Savoon tulevat yöpyvät matkailijat toivat maakuntaan yli 200 miljoonaa euroa vuonna 2021

Pohjois-Savoon tulevat yöpyvät matkailijat toivat maakuntaan yli 200 miljoonaa euroa vuonna 2021

Julkaistu: 4.3.2022
Pohjois-Savoon suuntautuvan matkailun taloudellista merkitystä ja matkailijoiden matkustuskokemusta on mitattu reaaliajassa huhtikuusta 2021 alkaen. Tuloksista selviää, että maakunnan ulkopuolelta saapuneet majoittuneet matkailijat jättävät alueelle matkailutuloa yli 200 miljoonaa euroa.
Vaikutuksia on selvitetty digitaalisella kyselytutkimuksella

Moni Pohjois-Savossa viime vuoden aikana vieraillut matkailija on vastannut somessa, tapahtumissa ja matkailuyritysten kautta kyselyyn, jolla Pohjois-Savon matkailun kärkihanke, Pohjois-Savon Lakeland 2, on kerännyt tietoa matkailijoiden motiiveista, rahankäytöstä ja yleensä fiiliksistä reissuaan kohtaan.

”Reaaliaikaisen matkailudatan keräys on tuonut ihan uudella tavalla näkyväksi muun muassa sukulaisten luokse tai mökille tehtyjen matkojen aluetaloudelliset vaikutukset”, kertoo Lakeland-hankkeen projektipäällikkö Sari Hyttinen.

Matkailijoista kerätty data kattaa huhti-joulukuun vuodelta 2021 ja tänä aikana Pohjois-Savon ulkopuolelta tulleet majoittuneet matkailijat jättivät maakuntaan 162 miljoonaa euroa. Kun vuoden kokonaistuloa arvioidaan tasaisen matkan taulukolla, voidaan olla varmoja, että tuloa kertyi yli 200 miljoonaa euroa.

“Maakunnan ulkopuolelta saapuneet matkailijat jättivät tänne merkittävän määrän rahaa. On hyvä muistaa, että Pohjois-Savon matkailusta saama kokonaistulo on pelkkiä muulta tulleiden majoittujien jättämiä tuloja suurempi, eli kokonaisuuteen kuuluvat myös alueelle suuntautuvat päiväkäynnit sekä Pohjois-Savon sisällä tapahtuva matkailu. Tällöin lähestytään miljardin euron rajaa”, summaa kokonaisuutta Salmi Platform Oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen.

Suurin osa yöpyjistä oli sukulaisten luona vierailevia (38 %) tai omalla vapaa-ajan asunnolla aikaa viettäviä matkustajia (29 %). Sukulaisten lisäksi alueelle matkattiin tapahtumien, vapaa-ajan rentoutumisen ja hauskanpidon merkeissä.

Matkailijamäärien arvioinnissa hyödynnettiin Telian operaattoridataa

Matkailijoiden määrän selvittäminen on hankala työ ja perinteisesti matkailijoista tiedetään lähinnä rekisteröityjen yöpymisten määrä. Tämä majoitusrekisteri jättää kuitenkin ison osan matkailusta huomioimatta, koska rekisteriin kirjataan vain yli 20 petipaikan kaupalliset kohteet ja siten esimerkiksi mökkimajoitusta ei näy tilastoissa.

Tarkimman kuvan matkailijoiden määrästä voi tällä hetkellä saada teleoperaattoreiden tiedoista ja Pohjois-Savon osalta hyödynnettiin Telian tuottamaa tietoa matkailijamääristä.

”Maakunnan rajojen ulkopuolelta tulevia yöpymisiä Pohjois-Savossa oli viime vuonna Telian operaattoridatan mukaan 2,3 miljoonaa.”, kertoo Hyttinen.

Yhteensä Pohjois-Savoon tehtiin viime vuonna 6,6 milj. vierailua. Tästä määrästä siis 2,3 miljoonaa on majoittuneiden matkailijoiden osuus ja loppu 4,4 miljoonaa kuvastaa suuntaa antavasti päiväkäyntien määrää.

”Datan antama päiväkävijöiden määrä on kuitenkin asiantuntija-arvioiden mukaan todennäköisesti liian suuri, koska mobiilidatasta ei vielä pystytä suodattamaan pois kaikkea pendelöintiä eli työ- ja asuinpaikkakunnan välistä työmatkaliikennettä. Operaattoridata antaa kuitenkin hyvän kuvan päivämatkailun suuruusluokasta.”, tähdentää Hyttinen.

Yleistyneet tapahtuma- ja ostosmatkailu tuovat päiväkävijöitä alueelle entistä enemmän, mutta heidän tarkan matkailutulonsa seuraaminen on haastavampaa.

Yrityksiä kannustetaan mukaan tiedonkeruuseen

Esitetty matkailutieto perustuu viime vuonna 1.4.-31.12.2021 kerättyyn maakunnalliseen matkailudataan. Kyselyyn vastasi yli 8400 matkailijaa. Tietoa kerätään koko maakunnan alueella Kehitysyhtiö SavoGrown vetämässä Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeessa yhdessä Kuopion kaupungin ja Kuopio-Tahko Markkinoinnin kanssa. Tiedonkeruun teknisestä toteutuksesta vastaa kuopiolainen Salmi Platform Oy.

Datan keräys jatkuu Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeessa elokuulle 2022 ja yrityksiä kannustetaan edelleen mukaan keräämään arvokasta dataa koko maakunnan matkailun kehittämiseen.

Kysy lisää

Sari Hyttinen
Projektipäällikkö
Pohjois-Savon Lakeland2 -hanke
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
p. 040 676 2067

Wille Markkanen
Toimitusjohtaja
Salmi Platform Oy
p. 044 553 7775