Siirry sisältöön

Matkailuorganisaatio syntyy, jos niin halutaan

Matkailuorganisaatio syntyy, jos niin halutaan

Julkaistu: 16.5.2022

”Jos te haluatte maakunnallisen (matkailu)organisaation, nyt on aika sanoa ”kyllä”. Malli syntyy, jos tahtotila on olemassa”, herätteli Jaakko Löppönen kuulijoita maakunnallisen matkailun yhteistyömallin esittelytilaisuudessa Kuopiossa 10.5.

Ja kyllähän kuulijat halusivat. Koolla oli suuri joukko matkailun kehityksestä kiinnostuneita – yritysten, kuntien ja sidosryhmien edustajia – ja positiivinen tahtotila oli aistittavissa kaikista käytetyistä puheenvuoroista.

”Toivon, että nyt saadaan Pohjois-Savon matkailulle kasvot, jonka puoleen voi asioissa kääntyä. On jopa noloa, kun nyt näin ei ole”, tiivistää TAHKOcomin hallituksen puheenjohtaja Pekka Vihma kuulijoiden ajatukset maakunnan matkailun nykytilasta.

Kenelle soitan, jos haluan puhua Pohjois-Savon matkailulle?

Pohjois-Savon matkailun ongelmana on vuosia ollut matkailua maakunnan tasolla koordinoivan ja ulospäin edustavan tahon puute. Maakunnalla ei ole pysyvää toimijaa, joka edustaisi maakuntaa kansainvälisesti, valtakunnan tasolla tai esim. Järvi-Suomen alueen yhteistyössä. Yhteistyötä tehdään kyllä seutukuntien sisällä ja välilläkin, mutta koko maakunnan laajuinen koordinaatio puuttuu.

”Matkailu ei ole puuhastelua – se on Pohjois-Savon kärkitoimiala. Se työllistää ja rikastaa aluetta sisällöllisesti”, toteaa maakunnallisen matkailun yhteistyömallin kokoon juoksija Löppönen.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna tilastot kuitenkin osoittavat, että Pohjois-Savon osuus koko maan yöpymisistä on laskenut koko 2000-luvun ajan. Suomen matkailun kasvu kumpuaa ulkomailta tulevista matkailijavirroista, ja kansainvälisen matkailun kehittyminen maakunnassa vaatisi vahvaa koordinaatiota ja kansallista yhteistyötä.

”Maakunnan laajuista koordinaatiota tarvitsevat myös yritykset. Olemme tässä ehdottomasti mukana”, sanoo Metsäkartanon markkinoinnista vastaava Mari Kokolahti.

Tavoitteena Pohjois-Savon Matkailu Oy

Maakunnallista matkailun yhteistyömallia on valmisteltu työryhmässä, johon on koottu laajasti yrityssektorin, seutukuntien ja matkailun sidosryhmien toimijoita. Työryhmä ehdottaa kuntien ja yritysten yhdessä omistaman Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustamista. Uusi organisaatio edustaisi maakuntaa ulospäin ja keskittyisi nimenomaan kansainvälisen matkailun kehittämiseen.

Uuden organisaation hyödyt tulevat niukkojen resurssien paremman kohdentamisen kautta. Kunnille esim. kehittämishankkeiden parempi koordinaatio voisi tuoda jopa säästöjä, kun vältytään tekemästä päällekkäistä työtä, ja myös hankkeiden vaikuttavuus paranee.

”Tiedolla johtaminen on nykypäivänä ainoa keino, jolla voimme haaveilla saavamme ulkopuolisia sijoittajia”, toteaa Pekka Vihma.

Pohjois-Savon Matkailu Oy toisi maakuntaan resurssia matkailudatan keräämiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Nyt on aika sanoa ”kyllä”

Pallo on nyt yrityksillä ja alueen kunnilla – jos yritykset ilmaisevat vahvasti tahtonsa uuden organisaation synnylle, kunnat varmasti lähtevät asiaa ajamaan.

Yritysten tahdonilmauksia kerätään kaikille avoimessa Pohjois-Savon matkailun digitaalisessa työtilassa. Jos maakunnallinen matkailuorganisaatio on yritysten mielestä tärkeä, tai jos yritys haluaa olla mukana yhtiön perustamisessa, digitaalisesta työtilasta löytyy kaksi lyhyttä kysymystä, joihin vastaamalla tahtonsa voi ilmaista.

”Kunnat haluavat kuulla, että yritykset ovat tämän ajatuksen takana. Käyttäkää ääntänne”, kannustaa Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.

CALL TO ACTION -yrityksille

1. Katso videolta (28 min) mistä on kyse:
https://youtu.be/JvThXCafrcg

2. Mene Pohjois-Savon matkailun digitaaliseen työtilaan, osoitteeseen: psmatkailunjohtamismalli.in.howspace.com/yhteistyosopimus

3. Vastaa kahteen kysymykseen:

a. Haluamme liittyä sopimuskumppanina mukaan Pohjois-Savon maakunnalliseen matkailun yhteistyösopimukseen (ilmaiset, että asia on tärkeä, mutta et vielä sitoudu rahallisesti)

b. Haluamme olla perustamassa maakunnallista matkailun organisaatiota Pohjois-Savon Matkailu Oy (tuot esiin halusi olla mukana perustettavan yhtiön osakasneuvotteluissa ja tulevassa omistusrakenteessa. Minimipanos 1000 €/yritys)

Lisätietoa

Mikäli tarvitset lisätietoa tai haluat keskustella aiheesta tarkemmin, olemme käytettävissä: Jaakko Löppönen +358 400 175 569 ja Sari Hyttinen +358 40 676 2067.

Katso tiedotustilaisuuden tiivistelmä:

Lisätietoa ja yksittäiset puheenvuorot kokonaisuudessaan löydät Pohjois-Savon matkailun digitaalisesta työtilasta.