Siirry sisältöön

Haemme seudullisia ilmastokoordinaattoreita

Haemme seudullisia ilmastokoordinaattoreita

Julkaistu: 1.1.2023

Pohjois-Savossa on käynnistymässä laaja maakunnallinen kehittämishanke ”Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon”. Kolmivuotisen hankkeen toteutusaika on 2.1.2023 – 31.12.2025 – tai rahoituspäätöksen viivästyessä rahoituspäätöksen mukainen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on toimeenpanna alueella jo laaditut kuntakohtaiset ilmasto-ohjelmat tai laatia ohjelmat kuntiin, joista ne vielä puuttuvat. 

Ryhmähankkeen toteuttavat Kuopion ja Iisalmen kaupungit, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Navitas Kehitys Oy. Kullekin seudulle rekrytoitava seudullinen ilmastokoordinaattori vastaa oman alueensa ilmastotyön organisoinnista. Lisäksi hankkeessa työskentelee Kuopion kaupungin palveluksessa yhteinen sidosryhmä- ja viestintävastaava (ks. erillinen ilmoitus).  

Rekrytointi hoidetaan ns. yhteisrekrytointina, jolloin työnhakija antaa hakemuksen jättäessään luvan siihen, että hakijatietoja vaihdetaan yhteishankkeen toteuttajien kesken ja haastatteluissa voi olla mukana Kuopion kaupungin, Iisalmen kaupungin, Navitas Kehitys Oy:n ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n edustus. Hakija voi hakea hankkeessa avoimena olevista tehtävistä yhtä tai useampaa tehtävää. Hakijan tulee valita mihin paikkaan ensisijaisesti hakee. 

SavoGrow hakee hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen:  

2 seudullista ilmastokoordinaattoria  

Seudullinen ilmastokoordinaattori

 • kehittää suunnitelmallista ilmastotyön juurruttamista osaksi kuntien toimintaa ja taloutta, 
 • suunnittelee ja vie käytäntöön ilmastonmuutoksen hillintään sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen toimenpiteitä kunnissa, 
 • vastaa ilmastotavoitteiden ja -ohjelmien seurannan ja mittaroinnin kehittämisestä sekä ilmastotyön vaikuttavuuden arvioinnista, 
 • avustaa ilmastoystävällisten hankintojen toteuttamisessa,
 • järjestää tapahtumia ja koulutuksia yhteistyössä eri sidosryhmien ja seutujen kuntien kanssa asukkaille ja kuntakonsernien henkilökunnalle, 
 • vastaa paikallisesta ilmastoviestinnästä seudulla ja tekee yhteistyötä kuntien viestintähenkilöiden kanssa, 
 • tekee kehitystyötä yhteistyössä kuntien edustajien ja olennaisten paikallisten sidosryhmien kuten kuntakonsernin yhtiöiden kanssa sekä maakunnan ilmastotyöverkoston kanssa, 
 • vastaa hankkeen hallinnointiin liittyvistä tehtävistä, kuten raportoinnista. 

Toinen tehtävistä on kokoaikainen ja toisessa tehtävässä on 50 % työaika. Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Toivomme, että sinulla on:

 • aiempaa työkokemusta ilmastoasioiden ja/tai kiertotalouden kehittämistehtävistä 
 • erinomaiset vuorovaikutustaidot ja yhteistyökykyä  
 • aiempaa hankekokemusta. 

Ilmastokoordinaattorin toimipiste sijaitsee SavoGrown alueella. Tarjoamme sinulle työpaikan kehittäjäorganisaatiossa, jossa joustavuutta ja ideointikyvykkyyttä löytyy. Tehtävä edellyttää tiivistä jalkautumista SavoGrown alueen kuntiin, joten edellytyksenä tehtävään on ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus. 

Työsuhteen ehdot määräytyvät AVAIN TES:in mukaan ja työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Hae tehtävää osoitteessa kuntarekry.fi (työavain 486518). Hakuaika tehtävään päättyy 22.1.2023.  

Lisätietoja tehtävästä antaa elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari, p. 0400 866 724, sanna.kauvosaari@savogrow.fi.  Tehtävät täytetään, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon liitolta.