Siirry sisältöön

Miten Pohjois-Savon matkailussa menee?

Miten Pohjois-Savon matkailussa menee?

Julkaistu: 30.3.2023

Pohjois-Savon matkailu on organisoitumassa yhteisen alueorganisaation taakse. Matkailun kehittämiseksi on tärkeää, että meillä on selkeä ja helposti kommunikoitava kokonaiskuva nykytilanteesta. Pohjois-Savon matkailun nykytila on pyritty tiivistämään oheiseen infograafiin, jota voidaan jatkossa päivittää vuosittain.

Pohjois-Savon markkinaosuus Suomessa rekisteröidyistä yöpymisistä on 3,8%. Luku on pudonnut alle koronapandemiaa edeltäneen tason. Lakeland-alueen matkailusta Pohjois-Savo kotiuttaa noin 5%.

Alueen virallinen, rekisteröity majoituskapasiteetti on reilut 6100 vuodepaikkaa. Rekisteröityjen yöpymisten määrää käytetään yleisesti matkailun seurantaan, joten niiden kehitys antaa vertailukelpoisen käsityksen matkailun kehittymisestä alueella.

Rekisteröinnin ulkopuolelle jää kuitenkin suuri osa majoituskapasiteetista, kuten esimerkiksi vuokramökit ja Airbnb-kohteet. Tämän rekisteröimättömän kapasiteetin osuus on tyypillisesti suuri erityisesti tunturikohteissa ja suurkaupungeissa. Myös Pohjois-Savossa rekisteröinnin ulkopuolelle jääviä vuodepaikkoja on käytännössä yhtä paljon, kun rekisteröityjä vuodepaikkoja: vuokramökeissä Tilastokeskuksen mukaan yli 5300 petipaikkaa ja Airbnb-palvelussa tällä hetkellä AirDNA-palvelun mukaan lähes 300 vuodetta. Hyvin todennäköisesti osa kaupallisesta kapasiteetista jää myös tämän seurannan ulkopuolelle. Pohjois-Savon kaupallisesta majoituskapasiteetista yli 70% sijaitsee Tahkolla.

Huomionarvoista on, että Pohjois-Savossa arvioidaan olevan yksityisessä, ei kaupallisessa käytössä olevaa mökkikapasiteettia vähintään yhtä paljoin, kuin kaupallista kapasiteettia yhteensä. Voimme olettaa, että myös tämä kapasiteetti on joiltain osin matkailukäytössä, joten alueen majoituskapasiteetti lienee lähes 15 000 vuodepaikkaa.

Pohjois-Savon yöpymisistä 94% on kotimaisia ja 6% ulkomaisia. Ulkomaisten yöpymisissä on hienoa prosentuaalista kasvua, mutta kokonaismäärät jäävät toistaiseksi pieniksi. Suurelta osin kysymys on oletettavasti työmatkustuksesta, ainakin Viron ja Puolan markkinoiden osalta. Kesäkuukaudet ovat matkailullisesti merkittävimpiä.

Alueen matkailutuloa, eli matkailijoiden alueella jättämää rahamäärää ei tilastoida suoraan. Eri lähteiden perusteella voidaan arvioida sen olevan vähintään 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Lähteenä on käytetty Tilastopalvelu Rudolfia, Tilastokeskuksen eri aineistoja, AirDna-palvelua sekä TAKin (2020) tekemää tutkimusta matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista.