Siirry sisältöön

SavoGrown kuntien ilmastotyö vauhtiin

SavoGrown kuntien ilmastotyö vauhtiin

Julkaistu: 21.6.2023
SavoGrown alueen ilmastotyö kuntien ilmastosuunnitelmien rakentamiseksi ja ilmastotietouden lisäämiseksi alkoi kuntakierroksella.

Biotalouden tiedotushanke Biokipinän projektipäällikkö Mari (kuvassa oik.) ja SISU-ilmastohankkeen ilmastokoordinaattorit Elli (kuvassa vas.) ja Anssi tapasivat kuntakierroksella kuntien johtoa ja samalla muodostettiin ilmastotyöryhmiä kunnan ilmastotyötä edistämään.

Luvassa on tiivistä tekemistä kuntien ilmastosuunnitelmien rakentamiseksi ja ilmastotietoisuuden lisäämiseksi. Ilmastotyö linkittyy kaikkeen kuntien toimintaan aina kaavoituksesta materiaalikiertoon ja julkisista hankinnoista varautumissuunnitelmiin.

Ilmastotekoja osaksi arkea

Biotalouden ratkaisut voivat olla avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa ja ovatpa nämä monesti myös taloudellisesti kannattavia ja kunnan imagoa nostavia tekijöitä. Kunnissa yhteisen ilmastotyön aloittamiseen ja biotalouden mahdollisuuksiin on suhtauduttu kiinnostuneesti ja toimeen ryhdytään monialaisessa yhteistyössä. Paljon ilmastotekoja kunnissa on jo tehtykin esimerkiksi asentamalla aurinkopaneeleita, muuttamalla katuvaloja led-valoiksi ja suosimalla puurakentamista. Nyt keskeistä on tunnistaa näitä toimia ja ottaa ilmastoystävälliset ratkaisut osaksi kuntien ja kuntalaisten arkea.

Biotalous- ja ilmastoteemat esillä tapahtumissa

Sisu-hankkeessa kunnat ja niiden toimijat ovat keskeinen kohderyhmä, koska ne ovat ilmastopäästöjen vähentämisessä avainasemassa. Hankkeen aikana toteutetaan erilaisia kampanjoita, tapahtumia ja kokeiluita myös asukkaiden ja yritysten suuntaan.