Siirry sisältöön

Reaaliaikainen tieto ohjaa monipaikkaisuuden kehittämisessä

Reaaliaikainen tieto ohjaa monipaikkaisuuden kehittämisessä

Julkaistu: 28.9.2023

Monipaikkaisuus on monelle kunnalle suuri mahdollisuus, mutta ajantasaista tietoa asiasta on vasta vähän. Reaaliaikainen tieto auttaa kuntien palveluiden kehittämisessä ja monipaikkaisuuden potentiaalin hyödyntämisessä. Kyselyjen mukaan monipaikkaiset haluavat osallistua ja vaikuttaa mökkipaikkakunnan kehittämiseen nykyistä enemmän. Jopa kolmannes vastaajista on kiinnostunut muuttamaan mökkipaikkakunnalle pysyvästi. Kuntien kannattaa panostaa jatkuvaan vuorovaikutukseen monipaikkaisten kanssa. Säännöllisten kyselyjen kautta voidaan luoda kontakteja potentiaalisiin muuttajiin ja saada esille piileviä palveluntarpeita.

SavoGrown hallinnoiman Monipaikkaisuus-hankkeen loppuseminaari pidettiin torstaina 21.9.2023 Kuopion Pannuhuoneella. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston aloitteesta alkunsa saaneessa hankkeessa on pilotoitu säännöllistä tietojen keräämistä ja koottu ehdotuksia monipaikkaisuuden edistämiseen.

Loppuseminaarin tallenteet:

Reaaliaikaista tietoa kehittämisen pohjaksi

Tiedonkeruun pilotissa kokeiltiin keinoja selvittää monipaikkaisten liikkumista ja hiilijalanjälkeä, viipymiä, motiiveja ja rahankäyttöä. Lisäksi kartoitettiin monipaikkaisuuden sosiaalista kestävyyttä. Tietolähteinä käytettiin vapaa-ajan asukkaille suunnattuja verkkokyselyjä ja teleoperaattoridataa. Kyselyihin saatiin vuoden aikana liki tuhat vastausta kuudelta pilottialueelta eri puolilta Pohjois-Savoa.

“Mökeille liikutaan pääsääntöisesti omalla autolla, ja liikkumisen hiilijalanjälki on melko korkea”, kertoo tiedonkeruun toteutuksesta vastanneen Salmi Platform Oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen. “Monet nuoret eivät nykyään enää hanki ajokorttia. On hyvä pohtia, miten mökeille liikutaan tulevaisuudessa. Liikkumisen ratkaisujen ohella on hyvä huomata, että esimerkiksi viipymien pidentäminen voisi olla yksi keino pienentää monipaikkaisuuden hiilijalanjälkeä”.

Loppuseminaarissa mukana ollut ja kommenttipuheenvuoron pitänyt Suomen Kylien maallemuuton asiantuntija Johanna Niilivuo kommentoi kyselyn tuloksia ja monipaikkaisten muuttohalukkuutta:

Erityisen kiinnostavaa oli, että kolmannes monipaikkaisista oli kiinnostunut muuttamaan alueelle, jossa heidän vapaa-ajan asuntonsa sijaitsee. Tämä kertoo kuntien ja kylien kannalta merkittävästä potentiaalista, jota tulevien vuosien haastavassa väestökehitystilanteessa ei ole varaa hukata. Kuntien on syytä ottaa aktiivinen rooli mökkien käyttötarkoituksien muutoksissa ja muistaa, että on helpompaa saada uusia asukkaista heistä, joilla jo on jonkinlainen side tai juuret alueella.

45 ideaa monipaikkaisuuden kehittämiseen

Hankkeen toisena osana oli kehittää toimenpideohjelma kunnille monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin vastaamiseen. Tiukan ja sitovan ohjelman sijaan hankkeessa syntyi 45 ideaa monipaikkaisuuden kehittämiseen neljässä eri kategoriassa: tahtotila, osallisuus, elinvoima ja liikkuminen. Ideat toimivat herkkuja notkuvan buffet-pöydän tavoin, josta kunnat ja kylät voivat katsoa omaan tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. Ideat julkaistiin kätevänä korttipakkana. Lisäksi ideoiden verkkoversioon tulee kolmiportainen tähtiluokitus, jonka avulla voi arvioida nykytilaa ja kehittämistarpeita tarkemmin.

”Lähdimme tutustumaan aiheeseen jo tehtyjen selvitysten ja pidettyjen webinaarien pohjalta. Täydensimme tietopohjaa haastattelemalla monipaikkaisia. Näiden pohjalta kehitimme ensimmäiset ideat, joita testasimme ja kehitimme kuntien kanssa pidetyissä keskustelutilaisuuksissa. Lisäksi kuvittajamme Jaakko Mehtälä toi erittäin tärkeän panoksen piirtämällä kekseliäät kuvat ideoiden pohjalta. Toivon, että kunnat ja kylät hyötyvät näistä ideoista, joiden pohjalta toimintaa voi kehittää,” kommentoi Monipaikkaisuus-hankkeen asiantuntija Ville Keränen ideoiden syntyprosessia.

Hankkeessa tuotetut työkalut ja kokemukset auttavat kuntia kehittämään ja edistämään monipaikkaisuutta. Pilotoinnin kautta on osoitettu tiedonkeruu mahdolliseksi, mikä on mahdollistanut monipaikkaisuuden nykytilan tarkastelun. Seuraavaksi on päätettävä, miten tiedonkeruu ja tilannekuvan ylläpitäminen juurtuisivat pysyväksi, koko Pohjois-Savon kattavaksi toiminnaksi.

Seminaaritallenne ja hankkeen materiaalit, kuten loppuseminaarissa julkaistut 45 ideaa monipaikkaisuuden kehittämiseen, löytyvät osoitteesta www.savogrow.fi/monipaikkaisuus

SavoGrown hallinnoiman Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtamisen hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto / EAKR, Pohjois-Savon kehittämisrahasto, Ylä-Savon seuturaha, SavoGrown alueen kunnat, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta​. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2021-31.10.2023.

Lisätietoa hankkeesta: www.savogrow.fi/monipaikkaisuus-hanke