Siirry sisältöön

Merkittävä potti EU-rahaa haettu alueen kehittämiseen

Merkittävä potti EU-rahaa haettu alueen kehittämiseen

Julkaistu: 29.9.2023

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy oli syyskuussa mukana kirjoittamassa lähes 3 milj. euron arvosta hankehakemuksia EU-rahoitushakuihin.

SavoGrown itse jättämistä rahoitushakemuksista suurin, 427 000 euroa, haettiin Yrittäjien ja työyhteisöjen hyvinvointi (HYVE) -hankkeen toteuttamiseen ESR-rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin kehittäminen mikro- ja pienyrityksissä, ja toimenpiteillä tavoitellaan pysyviä muutoksia yrittäjien työ- ja elämäntavoissa sekä työyhteisöjen työyhteisö- ja johtamistaidoissa. Joihinkin toimenpiteisiin voivat osallistua myös kohdealueen pienten kuntien työntekijät.

SavoGrown tavoitteena on jatkaa VisitSavo-alueen matkailun kehitystyötä ja tähän haettiin 288 000 euron rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa alueella jo olemassa olevien reitistöjen verkostoa sekä kehittää niiden löydettävyyttä digitaalisesti, sekä luoda uusia reittimahdollisuuksia hyödyntäen olemassa olevia pohjia. Keskeisenä tavoitteena on myös yritysyhteistyön syventäminen ja palveluiden tuotteistamisosaamisen lisääminen sekä yhteisen aluebrändin juurruttaminen.

Monimuotoisuuden lisääminen marjatiloilla -hankkeen tavoitteena on tiedonvälitystoimenpiteiden avulla lisätä marjanviljelijöiden tietoa ja osaamista kestävän tuotannon eri osa-alueista ja ottaa toimenpiteitä aktiiviseen käyttöön. Hanke koostuu kuudesta eri teemasta, jotka käsittelevät mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia marjanviljelyyn, maan kasvukunnon parantamista, uusia kasvintuhoojia, uusia lajikkeita ja vaihtoehtoisia kasvinsuojelumenetelmiä.

Lisäksi SavoGrow oli mukana kirjoittamassa 2.1 milj. euron rahoitushakemusta Suonenjoen Karhukiven teollisuusalueelle sijoittuvan bioterminaalin rakentamisesta. Tavoitteena on rakentaa hankkeessa ympäri vuoden käytössä oleva bioterminaali, joka tehostaa alueen metsäenergian toimitusketjua, parantaa energian jatkuvaa saatavuutta sekä vaikuttaa positiivisesti hakkeen laatuun ja sitä kautta polton puhtauteen. Rahoitusta haettiin EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahastosta.

Kysy lisää!

Yrittäjien ja työyhteisöjen hyvinvointi (HYVE) -hanke:
Elinkeinoasiamies Sari Tulila, p. 020 7464 640

VisitSavo matkailuympäristön kehittäminen -hanke:
Elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari, p. 0400 866 724

Marjatilojen tiedonvälityshanke
Projektipäällikkö Raija Kumpula, p. 0207 464 630

Karhukiven bioterminaali -hanke:
Toimitusjohtaja Olli Tiainen, p. 0207 464 620