Siirry sisältöön

Kuulumisia ilmastotyöstä SavoGrown alueella

Kuulumisia ilmastotyöstä SavoGrown alueella

Julkaistu: 25.10.2023

15 pohjoissavolaisen kunnan yhteinen SISU-ilmastohanke on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Olemme SavoGrown alueella saaneet käynnistää hankkeen positiivisissa tunnelmissa, sillä kunnissa ollaan kehittämässä ilmastotyötä innokkaasti ja kohtaamiset kesätapahtumissa ovat osoittaneet, että arjen ekoteot ovat jo hyvin tuttuja.

Ilmastotyössä pyrimme vahvistamaan kuntien ilmasto- ja luontotoimia, kuten energiansäästöä, liikenteen päästöjen vähentämistä, ympäristötietoisuutta ja hiilensidontaa. Tässä meillä on apuna juuri päättyneen ilmastokyselyn anti. Iso kiitos kaikille ilmastokyselyyn vastanneille. Saimme kokoon 367 vastausta. Seuraavana vuorossa on tulosten analysointi, lisää tuloksista kuulette marraskuussa. Kunnissa edetään lähtötietokartoitusten, nykypäästöjen selvitysten sekä tavoitteenasettelun parissa. Ilmastotoimet pyritään yhdistämään kuntien omiin strategioihin ja talouden suunnitteluun. Monet ilmastoteot ovat myös taloudellisesti kannattavia.

Meihin voi olla yhteydessä ilmastoaiheisiin kysymyksiin liittyen sekä yhteistyöideoiden tiimoilta. Lisäksi kuulemme mielellämme suunnitelluista ilmasto- ja ympäristöprojekteista ja olemme niissä mukana.

SISU-hanke on mukana monessa niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tässä muutamia nostoja. Toivottavasti innostutte mukaan!

Pohjois-Savon ilmastofoorumi 16.11. keskittyy ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sopeutumisen eri näkökulmiin. Luvassa on asiantuntijapuheenvuoroja, sopeutumisen kyselytunti ja työpajatyöskentelyä kuntien sopeutumisen tueksi. Tilaisuus on suunnattu kuntatoimijoille, yrityksille, tutkijoille ja eri alojen asiantuntijoille. Ilmoittautuminen on auki. SISU-hanke on mukana järjestämässä tilaisuutta.

Keskuskauppakamari järjestää ilmasto-ohjelman yrityksille. Ohjelman kautta yritys saa koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua oman hiilijalanjälkensä laskentaan ja opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien toteuttamiseen. Haku on auki 30.11. asti ja mukaan valitaan 200 yritystä ympäri Suomen. Toivottavasti saadaan hakijoita SavoGrown alueelta.

Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa on päivitetty. SISU-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Ilmastokriisi-hankkeen kanssa. Ilmastotyön konkretisoitumisesta lisää Savon Sanomien artikkelissa.

Kesätapahtumien ekotekohaaste innosti pohtimaan omia arjen valintoja.
Kuvassa mallisuoritus innokkuudesta arjen ekotekoihin. Pienillä teoilla on suuri merkitys, kun niitä tekee moni. Eiköhän siis muisteta kierrättää, hyödyntää lähiluonnon antimia, käyttää lihasvoimaa lyhyiden matkojen kulkemiseen ja tutkia omaa lähiympäristöä talven lähestyessä.

Syksyterveisin Elli ja Anssi