Siirry sisältöön

Tietoa vuokratavaroista kootaan yhteen

Tietoa vuokratavaroista kootaan yhteen

Julkaistu: 29.2.2024

Vuokraatteko yhdistyksenne kautta retkeily- ja urheiluvälineitä?

Tarjoaako seuranne juhlatelttaa tai -astioita kuntalaisten käyttöön pientä maksua vastaan?

Onko yrityksellänne koneita ja laitteita vuokrakäytössä?

Kaipaatteko lisää käyttäjiä tavaroille?

Lainaamalla ja vuokraamalla voimme suojella ympäristöä ja säästää rahaa, kun jokaisen ei tarvitse ostaa omaksi harvoin tarvitsemiaan tavaroita, tarvikkeita tai välineitä. Lisäksi tässä on vuokraajille mahdollisuus lisätuloihin.

Kuntien ilmastotyön edetessä on tullut esille tarve saada tietoa siitä, millaisia tavaroita, tarvikkeita ja välineitä on tarjolla vuokra- tai lainakäyttöön.

Tavoitteenamme onkin nyt koota yhteen tietoa lainattavista ja vuokrattavista tavaroista, tarvikkeista ja välineistä.

Kysely on suunnattu SavoGrown alueen yhdistyksille, seuroille, yhteisöille ja yrityksille, joilla on lainattavia tai vuokrattavia tarvikkeita ja toimiva systeemi näiden vuokraamiseen/lainaamiseen.

Kerrothan laina- ja vuokratavaroistanne oheisen kyselyn kautta: https://savogrow.typeform.com/lainatavarat

TIETOSUOJASELOSTE

Kyselyllä kerätyt tiedot laina- ja vuokratavaroiden tarjoajista kootaan SavoGrown alueen kuntien ja kehitysyhtiön käyttöön/viestintään eli kyselyyn täytetyt yhteystiedot tulevat julkisesti nähtäville.

Kyselyssä koottujen yhteystietojen tarkoituksena on tietojen koonti ja jakaminen julkisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Julkisiin tietoihin tallennetaan vuokraajataho ja yhteystiedot sekä tiedot laina- tai vuokratavaroista. Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat laina- ja vuokratavarakyselyyn täytettyjä tietoja. Rekisteri muodostuu sähköisen kyselyn kautta.

Kysely järjestetään sitä varten, että tiedot laina- ja vuokratavaroiden tarjoajista voidaan koota yhteen SavoGrown alueen kuntien ja kehitysyhtiön käyttöön/viestintään. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Kehitysyhtiö SavoGrowlle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Täyttämällä kyselyn vastaaja hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ja osoittaa haluavansa, että kyselyyn täytettyjä tietoja käytetään SavoGrown alueen kuntien ja kehitysyhtiön viestinnässä ja toiminnassa.