Siirry sisältöön

Suonenjoen mansikka: arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy (Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki), myöhemmin ”arvonnan järjestäjä

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta.

Arvonta julkaistaan Facebookissa ja Instagramissa, kotisivuilla sekä uutiskirjeissä sekä SavoGrow alueen kesälehdessä Savon Villin Lännen Sanomissa.

Arvontaan osallistutaan jakamalla 15.5–31.8.2024 välisenä aikana Instagramissa tai Facebookissa Suonenjoen mansikkaan liittyvä muisto tai tarina sekä tägäämällä postaukseen tilin @suonenjoenmansikka. Jaettava tarina voi olla runo, kuva, laulu tai resepti.

Vaihtoehtoisesti arvontaan voi osallistua lähettämällä yhteystiedoilla varustettu tarina sähköpostilla (savogrow@savogrow.fi), kirjeellä tai postikortilla (Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki).

Tarinoita voidaan käyttää Suonenjoen mansikan markkinoinnissa.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken syyskuun 2024 aikana. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan henkilökohtaisesti.

4. Palkinto

Kaikkien tarinan lähettäneiden kesken arvotaan kolme mansikkaista tuotepalkintoa (arvo yhteensä noin 100 €).

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajaan tullaan olemaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

Mikäli voittajaa ei saada kiinni, osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat aina henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Instagramiin tai Facebookiin.