Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tarkoituksena on tukea niitä maakuntia, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten. JTF-rahoituksella tuetaan vihreää siirtymää sekä aluetalouden uudistumista ja monipuolistumista. Toimenpiteet kohdistuvat koko maakuntaan alueellisten JTF-suunnitelmien mukaisesti.

Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus järjestävät yhteistyönä seututapaamisia, joissa kerrotaan JTF-rahoituksesta ja sen käyttömahdollisuudesta. Tapaamisten ensisijainen tarkoitus on kuulla eri seuduilla olevista JTF-rahoitukseen liittyvistä kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista.

JTF-seututapaamiset järjestetään sisällöllisesti samanlaisina seuraavasti:

11.1.2023 klo 9–11 Iisalmi, Ylä-Savon ammattiopisto, Sankariniemen kampus (Asevelikatu 4), Auditorio

12.1.2023 klo 13–15 Suonenjoki, Yrityspuisto Futuria, Auditorio

13.1.2023 klo 9–11 Varkaus, Navitas Kehitys Oy, kokoustila Ankkuri

20.1.2023 klo 9–11 Kuopio, Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali (myös Teams-yhteys)

Huom! Vain Kuopion tilaisuuteen järjestetään myös Teams-yhteys.

Paikalle toivotaan henkilöitä mm. kehittämisyhtiöistä, tutkimuslaitoksista, korkeakouluista ja 2. asteen oppilaitoksista, kunnista, yrittäjäjärjestöistä ja kaikista muista tahoista, joita asia voisi kiinnostaa. Yksittäisille yrityksille ELY-keskus tulee järjestämään omia tilaisuuksiaan.

Tapaamisiin osallistuvat Pohjois-Savon liitosta Heikki Sirviö, Ossi Martikainen ja Soile Juuti sekä ELY-keskuksesta Jan Blomberg, Timo Ollila, Tapio Kettunen ja Marko Hämäläinen.