SavoGrown alueelle mallinnettiin kolme keskitettyä biokaasulaitosta Biokaasulla liikkeelle -hankkeessa vuosina 2020-2021. Laitospaikoiksi valikoituivat biomassojen saatavuuden mukaan Suonenjoen Koskelon seutu, Pielaveden Vaaraslahti sekä mikä tahansa kuivamädätykseen sopiva nurmivaltainen alue.

Viime vuonna voimaantullut biopolttoaineiden jakeluvelvoite ja biometaanin noussut myyntihinta ovat parantaneet biokaasuinvestointien kannattavuutta merkittävästi. Näiden muutosten vuoksi laitosmallinnusten kannattavuuslaskelmat päivitettiin keväällä 2023. Laskelmat osoittavat, että biokaasuinvestoinnit olisivat toteutuskelpoisia SavoGrown alueella.

Laskelmat päivitti Envitecpolis Oy, ja tulokset esittelee johtava asiantuntija Toni Taavitsainen to 16.8. klo 12-13:30 Teamssissä.