Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeessa mukana oleville yrityksille suunnatussa työpajassa hyödynnetään brändikirjamallia, jonka avulla yritykset voivat aloittaa oman brändikirjan luomisen – arvot, äänensävy, persoonallisuus, visuaalisuus, kirjasimet, värit, logo, tulostusmateriaaliesimerkkejä.

Koulutuksessa harjoitellaan samalla englanninkielen käyttöä.

Kysy lisää

Bailey Lähdesmäki
Communications Specialist
Savonia AMK
p. 044 785 6236
bailey.lahdesmaki@savonia.fi