Teknologiayrityksille suunnattu koulutus sopii uuden tuotteen kehittämiseen osallistuville.

Aikataulu:

  • 3.2: tuoteominaisuuksien määrittely
  • 10.2: tuoteominaisuuksien painotus ja luokittelu sekä konseptin koostaminen
  • 17.2: konseptin simulaatio, spesifikaatioiden arvojen vaikutus myyntiin ja katteeseen

NewTech-hankkeen työpajassa esitellään systemaattinen tapa johtaa yrityksen tuotestrategiaan sopiva tuoteuudistuksen tekninen konsepti. Asiakastarpeiden, ideoiden ja tunnistettujen ongelmien pohjalta johdetaan tuoteominaisuushierarkia, arvioidaan ominaisuuksien ja spesifikaatioiden merkitys asiakkaalle sekä asetetaan spesifikaatioiden tavoitearvot myynnin ja katteen simulaatiossa.

Tuoteominaisuuksien luokittelun ja painotusten määrittelyn yhteydessä tutustutaan pariin mielenkiintoiseen menetelmään eli Kano-malliin sekä Analyyttiseen hierarkiaprosessiin. Lopullinen tuoteominaisuuden tärkeys määritetään myynnin, loppukäyttäjän sekä tuotestrategian näkökulmasta. QFD-sovellusta hyödyntäen määritetään ominaisuuksien ja keinospesifikaatioiden yhteys sekä lasketaan keinospesifikaatioiden painotukset. Tämän jälkeen varmistetaan, että kaikki tärkeät tuoteominaisuudet toteutuvat ja täydennetään konseptia. Lopuksi määritetään tekniset spesifikaatiot sekä määritetään niiden tavoitearvot simulaatiossa myynti ja kate huomioiden.

Tilaisuus on maksuton, ja siihen otetaan mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittanutta. Esimerkkituotteena työpajassa käytetään sähkömoottoripyörää. Konseptointimenetelmä on kehitetty EU-rahoitteisessa BisTech-hankkeessa.

Kouluttaja:
Kai Kärkkäinen, Savonia-amk
044 785 6297, kai.karkkainen@savonia.fi

Ilmoittautuminen

Koulutuspäivien tarkempi ohjelma, mahdolliset muutokset ja ilmoittautuminen painikkeen takaa NewTech-hankkeen kotisivuilta: