Tämänkertaisen Pohjois-Savon ilmastofoorumin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen eri näkökulmat: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa.

Tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä sopeutumistyön laajuudesta ja tarpeesta sekä lisätä yhteistyötä ja konkretiaa. Luvassa on asiantuntijapuheenvuoroja, sopeutumisen kyselytunti sekä työpajatyöskentelyä. Odotamme näkevämme teitä runsain joukoin Sokos Hotel Puijonsarvessa Kuopiossa!

Sopeutumisen teema koskettaa meitä laajasti. Tervetuloa erityisesti kuntatoimijat, vesi-, energia- ja ruokahuollon sekä maa- ja metsätalouden asiantuntijat eri organisaatioista. Myös yritysten edustajat, ympäristöasiantuntijat, kaavoittajat, terveys- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, turvallisuusala, tutkijat – liittykää mukaan. Ilmoittaudu lomakkeen kautta tästä 3.11.2023 mennessä (webropol.com).

Ohjelma 16.11.2023

8.30 Ilmoittautuminen Original Sokos hotel Puijonsarven aulassa
(Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio)
8.30 Aamupalaa tarjolla: Kahvia/teetä, täytetty leipä, jukurttia, mehua ja hedelmiä

Ohjelma alkaa klo 9.00

9.00 Tervetuloa!
9.10 Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah‘n videotervehdys
9.25 Pekka Reinikainen, ilmastosopimuslähettiläs, Euroopan komissio: Millaiseen maailmaan olemme matkalla?
10.00 Maaria Parry, johtava ilmastoasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (KISS2030) toimeenpano alueilla ja kunnissa
10.25 Ilmastoriskeihin tarttuminen Pohjois-Savossa:
– Jaakko Lappalainen, projektipäällikkö, Navitas Kehitys Oy: Ämmäkosken ohitusuoman rakentamisella luonnon monimuotoisuutta ja yhteistyötä
– Katja Paananen, vastuullisuusjohtaja: Case Ponsse Oyj – Kun ilmastoriski realisoituu
– Virpi Kollanus, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Helteen terveyshaittoihin varautuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
– Samuli Junttila, KOKO Forest – AI Forest Analytics: Metsiin kohdistuvat ilmastoriskit ja case Tahko

— 11.35-12.45 Lounas —

12.45 Sopeutumisen kyselytunti: Käsitellään asiantuntijoiden kanssa kuumimmat ilmastokriisi -kysymykset
Kyselytunnin juontaa Jyri Wuorisalo Savonia-ammattikorkeakoulusta
13.15 Työpajat
14.30 Yhteiset iltapäiväkahvit
14.40 Työpajojen ja foorumin yhteenveto
15.00 Tilaisuus päättyy

Ilmastofoorumin puhujien kasvokuvat: Sari Essayah (videotervehdys) Pekka Reinikainen, Maaria Parry

Työpajat

Työpaja 1: Varautuminen ennakoimattomaan

Turvallisuusympäristömme on jatkuvassa muutostilassa, jossa ilmasto- ja ympäristöturvallisuuden heikkeneminen aiheuttaa uusia riskitekijöitä arjen turvallisuudelle. Työpajassa käytetään tulevaisuuden ennakointimenetelmiä varautumisen kehittämiseksi ja eri toimijoiden yhteistyön vahvistamiseksi. Työpajan tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja ja hahmottaa sitä, millaista yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessa.

Kohderyhmä: Ilmasto- ja ympäristöturvallisuudesta, kokonaisturvallisuudesta sekä huoltovarmuudesta ja varautumisesta kiinnostuneet

Fasilitointi: Fasilitaattoreina Pekka Reinikainen, Euroopan Unionin ilmastosopimuslähettiläs, Silja Huttunen, Toimisto2030 Oy ja Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu

Työpaja 2: Konkretiaa kuntien sopeutumis- ja varautumistyöhön

Työpajassa pohditaan sopeutumisen ja varautumisen teemoja pienryhmätyöskentelyn avulla. Tavoitteena on tarkastella Hiilineutraali Pohjois-Savo –hankkeessa laadittuja riskikortteja ja kuntien riskianalyysejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Työpajan avulla lisätään toimijoiden ymmärrystä kuntasektorin sopeutumis- ja varautumistoimista ja pohditaan konkreettisia toimenpiteitä kuntien ilmastotyön tueksi.  

Kohderyhmä: Kuntasektori, kuntien työntekijät

Fasilitointi: SISU-hanketiimi

Työpaja 3: Ihmisten hyvinvointi muuttuvassa ilmastossa

Työpajassa tarkastellaan ympäristön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä keskustellaan siitä, miten terveydenhuollossa voidaan sopeutua ja varautua näihin haasteisiin. Käsittelemme konkreettisia esimerkkejä ja ideoita siitä, miten sosiaali- ja terveysalan työntekijät voivat edistää ihmisten hyvinvointia muuttuvassa ilmastossa.

Työpajan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta ja keskustella siitä, miten voimme yhdessä kehittää käytännön toimenpiteitä, jotka tukevat ilmastotyötä ja ihmisten hyvinvointia. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja jakamaan tietoa tästä tärkeästä aiheesta.

Kohderyhmä: Sosiaali-ja terveysalan työntekijät, kunnan työntekijät, tutkijat

Fasilitointi: Iira Tiitta, väitöskirjatutkija ja yrittäjä

Työpaja 4: Tahkon kirjanpainajakartoitus ja jatkotoimenpiteet

Kohderyhmä: Työpaja on kutsutuille ja siinä keskustellaan Tahkolla tehdyn kirjanpainajakartoitukseen liittyvistä näkökulmista ja jatkotoimenpiteistä.

Fasilitointi: Pohjois-Savon ELY-keskus

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tapahtumaan lomakkeen kautta 3.11.2023 mennessä tästä:
https://link.webropol.com/s/ilmastofoorumi-sopeutuminen

Tallenna tapahtuman kalenterimerkintä itsellesi tästä linkistä.

Tapahtumapaikka

Tapahtuma järjestetään Original Sokos hotel Puijonsarvessa, osoitteessa Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio. Tapahtumatilana toimii Suojalinna -sali. Pyöräpysäköinti löytyy hotellin pääsisäänkäynnin viereisestä “katoksesta” ja päärakennuksen takapihalta. Mikäli tulet paikan päälle autolla, tutustu pysäköintiohjeisiin täällä (sokoshotels.fi).

Sopeutumisen riskianalyysi ja kuntien riskikortit

Ilmastonmuutoksen ilmiöt_PS

Kesällä 2023 valmistui Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ramboll Finland Oy:ltä tilaama ilmastonmuutoksen riskianalyysi Pohjois-Savon kunnille. Työssä tunnistettiin ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit alueella sekä kuntien ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kullekin Pohjois-Savon kunnalle laadittiin riskikortti, jonka on tarkoitus tukea kunnan kehitystyötä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varautumisessa.


Tutustu riskianalyysiin tästä

Ilmastoriskien hallinta – Jyri Wuorisalon blogi

Savonia-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo kirjoittaa blogissaan erinomaisesti ilmastoriskien hallinnasta, vihreän siirtymän riskeistä ja niihin varautumisesta. Esimerkkeinä toimivat pohjoissavolaisille läheiset teemat.“Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ympäristön saastuminen sekä luonnonvarojen ja energian liikakäyttö haastavat koko ihmiskunnan tulevaisuutta ja kestävää elämäntapaa. Ilmastonmuutoksen hillintä on saanut tasavertaisen kumppanin ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja varautumisesta. Olemme viimein ymmärtäneet, että ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuutta on tarkasteltava uusista näkökulmista.”

Lue blogi tästä (blogit.savonsanomat.fi)

kesäinen järvimaisema, jossa tyyni vesi, kalliota ja vene.
Kuva: Jyri Wuorisalo

Järjestäjät

Tapahtuman järjestävät Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke, Savonia-ammattikorkeakoulun Ilmastokriisi -hanke sekä Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon SISU-hanke, jonka toteuttajina ovat Kuopion kaupunki, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Navitas Kehitys Oy ja Iisalmen kaupunki.

Mikä Pohjois-Savon ilmastofoorumi?

Pohjois-Savon ilmastofoorumi kokoaa pohjoissavolaiset yhteen ilmastoasioiden äärelle. Ilmastofoorumin toimintaan kuuluu webinaareja, seminaareja, aamukahveja ja työpajoja. Tavoitteena on lisätä keskustelua ilmastoasioiden ympärillä sekä jakaa tietoa ilmastonmuutoksesta.

llmastofoorumin toimintaa on järjestetty vuodesta 2020 Pohjois-Savon ilmastotyön merkeissä.

Kysy lisää