Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeessa mukana oleville yrityksille suunnatussa ”Digital Presence Analysis Results and Best Practices: Sales Channels, Marketing Actions and Content” -työpajassa mietitään oman yrityksen brändin ja idean kirkastamista.

Koulutuksissa harjoitellaan samalla englanninkielen käyttöä.

Kysy lisää

Bailey Lähdesmäki
Communications Specialist
Savonia AMK
p. 044 785 6236
bailey.lahdesmaki@savonia.fi