Tilaisuudessa saat tietoa asumiseen tarvittavista vakuutuksista ja sinulla on mahdollisuus selvitellä omia vakuutusasioita. Tilaisuus on tarkoitettu heille, jotka ovat äskettäin kotoutuneet kuntaan. Ilmoittautuminen sähköpostitse yhteyshenkilölle.

At the event, you will receive information about the insurances required for housing and you will have the opportunity to sort out your own insurance matters.The event is intended for those who have recently integrated into the municipality. Registration by email to the contact person.