Marjojen tuotantoedellytykset ovat heikentyneet oleellisesti viimeisten vuosien aikana. Merkittävimmät muutokset ovat kohdistuneet tuotantopanosten hintaan ja työvoiman saatavuuteen.

Kilpailua rekrytoitavasta työvoimasta on kautta Euroopan. Työnantajan tulee löytää keinoja erottautua työnantajien massasta tuomalla itseään ja yritystään esille niin, että hyviä työnhakijoita ja rekrytoitavia löytyisi. Tämän haasteen selättämiseksi hanke välittää tietoa, miten viljelijät voisivat lisätä oman tilan tunnettavuutta ja miten markkinoida itseään työnantajina. Lisäksi välitetään ajantasaista tietoa mm. työehtosopimuksista jne. vastuullisena työnantajana toimimisen tueksi.

Myös kuluttajien suuntaan tilan tunnettavuus ja tuotteistaminen ovat tärkeitä. Ne ovat keinoja erottua markkinoilla sekä hallita tuotteista saatavaa hintaa satokaudella tai sen jälkeen esim. jatkojalosteiden muodossa. Kuluttajat myös haluavat entistä useammin tietää, mistä heidän ostamansa ruoka – marjat – ovat peräisin.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä marjanviljelijöiden tietoa ja osaamista uusista keinoista ja ratkaisuista, joilla he voivat parantaa tilan kannattavuutta, vastuullisuutta sekä asemaa markkinoilla ja muuttuneessa maailmantilanteessa.

Tavoitteena on tukea uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja verkostoitua, lisätä kustannustietoisuutta, parantaa viljelijöiden markkinointitaitoja, tuottaa tietoa tuotantomenetelmien tehostamisesta ja vastuullisesta työnantajuudesta. Tavoitteena on myös lisätä valmiuksia marja-alan tuottajaorganisaation luomiseen alueelle.

Hankkeen pääasiallisina toteutustapoina ovat infopäivät/webinaarit, tutustumiskäynnit, demonstraatiot ja esittelyt.

Ota meidät seurantaan!

Kerromme marja-alan ja hankkeidemme kuulumisista Marjaosaamiskeskuksen uutiskirjeessä, jonka voit tilata SavoGrown uutiskirjeiden tilaussivulta:

WWW: www.marjatieto.fi
Facebook: Marjatieto
YouTube: Marjaosaamiskeskus SavoGrow

Kysy lisää!

Raija Kumpula

Projektipäällikkö

Marjaosaamiskeskus

Raija on opintovapaalla ajalla 1.5.-31.8.2024. Marja-alaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä Raisa Haavikkoon, p. 040 164 6670, raisa.haavikko@marjanviljelijat.fi