Siirry sisältöön

Kilpailutukset

Lisätietopyyntöjen vastaukset Kehitysyhtiö SavoGrown Hilma-tarjouskilpailutuksiin päivittyvät tälle sivulle. Lisätietopyynnöt sähköpostiin savogrow@savogrow.fi.

Lainsäädännön ja juridiikan asiantuntijapalvelut

Kysymys 1: Tarjouspyynnössä todetaan, että tarjoajalla tulee olla vähintään 5 vuoden kokemus ko. osa-alueen oikeustapausten hoidossa. Tarkoitetaanko tällä sitä, että riittää, että tarjoajalla on vähintään 5 vuoden kokemus oikeudenalasta, vai edellytetäänkö 5 vuoden kokemusta nimenomaan oikeudenkäynneistä/riidoista?

SavoGrown vastaus: Riittää, että tarjoajalla on vähintään 5 vuoden kokemus oikeudenalasta.

Kysymys 2: Sisältyykö esim. työlainsäädäntöä koskevaan asiantuntijapalveluun myös mahdollisissa oikeudenkäynneissä avustaminen?

SavoGrown vastaus: Oikeudenkäynneissä avustaminen ei sisälly tässä tarjouspyynnössä hankittavan asiantuntijapalvelun piiriin. Ko. palvelua hankitaan erikseen tarvittaessa.

Kysymys 3: Tarjouspyynnössä todetaan: ”Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 palvelut -ehtoja (päivitysversio huhtikuu 2017) muilta kuin erikseen mainituilta osin.” Onko teidän mahdollista toimittaa sopimusluonnosta tai listausta mahdollisista poikkeamista JYSE:n ehtoihin jo ennen tarjouksen jättämistä?

SavoGrown vastaus: Mainittu JYSE 2014 palvelut on yhtiömme tavallisimmin palveluhankinnoissa noudatettava dokumentti. Tässä hankinnassa ei erikseen mainittuja poikkeamia ole.

Kysymys 4: Tarjouspyynnössä, kohdassa ”Tarjoushinnan ilmoittaminen”, on pyydetty esittämään:

”… yhden asiantuntijakoulutuksen (2h) hinta € /etätilaisuus (alv 0) sekä asiantuntijakoulutuksen (2h) hinta € /lähitilaisuus (alv 0) toimialueella/tilaajien tiloissa matkakuluineen.”

Tältä osin kysymme:

  1. Voiko tarjoaja antaa tarjouksen vain toiselle koulutustilaisuuksista, eli joko etätilaisuudelle tai lähitilaisuudelle; ja
  2. Voiko tarjoaja antaa tarjouksen muodossa: 2h lähitilaisuus [X] euroa, lisättynä matkakuluilla [Z] snt. /km paikkakunnalta [Y] koulutuspaikkakunnalle ja takaisin?

SavoGrown vastaus: 1.Tarjoaja voi antaa tarjouksen vain toiselle koulutustilaisuuksista eli joko etätilaisuudelle tai lähitilaisuudelle. 2. Lähitilaisuuden hinnan tulee sisältää matkakustannukset.

Kysymys 5: Lisäksi Tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa ”Koulutustilaisuudet” on ilmoitettu:

”Etätilaisuuksien osalta asiantuntijahinnan tulee sisältää kaikki ko. asiantuntijapalvelun toteuttamiseen liittyvät kustannukset mukaan lukien etäyhteys- ja tallennusohjelmisto ja -välineistökulut sekä mahdolliset tilavuokrakulut ja tallenteen hyödyntämisoikeuden tilaajalle 2 viikon ajan tilaisuudesta”

Tältä osin kysymme:

  1. Onko tarjoajan järjestettävä koulutukseen osallistuville tila, josta he osallistuvat etäkoulutukseen, ja vastata siitä aiheutuvista kuluista, vai tarkoitetaanko tilavuokrilla tarjoajan tilavuokraa?
  2. Mitä tarkoitetaan sillä, että asiantuntijahinnan tulee sisältää ”etäyhteys- ja tallennusohjelmisto ja -välineistökulut”?

SavoGrown vastaus: Kaikki kustannukset, jotka etäkoulutuksen järjestäminen vaatii, tulee sisältyä tarjoajan tässä tarjouskilpailussa esittämään asiantuntijapalvelun hintaan. Tilaaja itse vastaa mahdollisista henkilöstönsä tilavuokrista.

 1. Tilavuokralla tarkoitetaan mahdollista tarjoajan tilavuokraa, ns. studiota tms., josta kouluttaja etätilaisuuden vetää. 2.Mikäli tarjoaja käyttää tilaisuuden järjestämiseen jotain muuta kuin Teams/Google Meet/Zoom -ympäristöä ja tilaisuuden etäyhteyden muodostaminen tilaajan kanssa edellyttää ostopalveluita, tulee hankinnan sisältyä asiantuntijahintaan eli siitä ei saa muodostua tilaajalle erilliskustannusta. Asiantuntijahinnan tulee sisältää myös tilaisuuden tallenteen tekemisen ja toimittamisen sovitusti tilaajan hyödynnettäväksi esim. Youtubessa tms. videoiden jakamiseen tarkoitetulla alustalla.