Siirry sisältöön

Mukana -hanke: Kuntalaiset mukaan kehittämiseen!

Mukana -hanke: Kuntalaiset mukaan kehittämiseen!

Julkaistu: 1.10.2021
Tässä artikkelissa kerromme Mukana-hankkeen ja osallisuustyön kuulumisia sekä kokeiluja. Jos herää kysymyksiä, ole yhteydessä!

Kuinka aktiivisten kuntalaisten ideat saataisiin paremmin kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden tietoisuuteen? Tämä on se ydinkysymys, johon keväällä startannut Mukana-hanke etsii vastauksia. Hanke on päässyt pikkuhiljaa vauhtiin ja alta voit lukea käynnistyneistä toimenpiteistä. Kerromme myös mielellään lisää!

Hankkeen taustalla on seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Kuinka aktiivisten maaseudun asukkaiden/kuntalaisten ideat saataisiin paremmin kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden tietoisuuteen? 
  • Miten näitä ideoita voitaisiin a) jatkokehittää b) kokeilla käytännössä c) viestiä tästä kehittämisestä niin idean esittäjälle kuin kuntien työntekijöille? 
  • Miten kuntalaisten palaute ja ideoiden keruu jatkojalostamisineen saadaan kiinteäksi osaksi kuntien osallisuus-, päätöksenteko- (vireilletulo, valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano) ja palvelujen suunnitteluprosesseja (ks. kuva 1)? 
  • Millaisia ideoiden hallinta- ja viestintäjärjestelmiä olisi hyvä käyttää em. aktiivisten kuntalaisten, kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden vuoropuhelussa? (vrt. Kanban, avoin innovaatio, tikettijärjestelmät kuten Eners jne.) 
  • Miten ottaisimme myös monipaikkaiset kuntalaiset (opiskelijat, kesäasukkaat jne.) mukaan kehittämisprosesseihin ja antaisimme heille mahdollisuuden tuoda oma äänensä esiin osallisuuden kautta?  
Valmiina 23.9. osallisuuskoulutuksen vetämiseen. Kuvassa vasemmalta alkaen Ville Keränen, Seija Korhonen (OSPA -hanke, Mansikka ry) ja Heikki Skyttä. Kuvan otti Elina Välkky.

Osallisuuskoulutus 23.9.

Torstaina 23.9. pidettiin Osallisuus-koulutusta verkon yli alueemme luottamushenkilöille yhteistyössä Mansikan OSPA -hankkeen kanssa. Linjoilla oli noin 70 konetta, ja oletettavasti ainakin muutaman koneen äärellä oli useampiakin ihmisiä. Koulutuksessa käytettiin Mentimeter-esitysalustaa, jonka avulla osallistujat pystyivät vastailemaan kysymyksiin ja esittämään kysymyksiä. Voit käydä katsomassa osallisuuskoulutuksen vielä 8.10. saakka tästä linkistä.

Yhteistyö OSPA -hankkeen kanssa on ollut muutenkin tiivistä. Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja olemme toistemme tukena piloteissa, jotta vältämme päällekkäisyydet ja pystymme palvelemaan kuntia ja asukkaita mahdollisimman hyvin. Ospa-hankkeen pilottikuntia alueellamme ovat Rautalampi, Tervo ja Vesanto.

Vesannolle kehitteillä valmisteltavien asioiden foorumi ja kuntalaisten kyselytunti

Olimme mukana Vesannon kunnanvaltuutettujen viestintä ja osallisuustyöpajassa 28.9.2021. Siellä nousi esiin paljon ideoita, miten osallisuutta voitaisi kehittää. Lupasimme auttaa parin idean jatkokehityksessä, joista toinen on valmisteltavien asioiden foorumi. Tehtävämme on pohtia, selvittää ja kokeilla, kuinka voisimme entistä paremmin ottaa kuntalaiset mukaan keskusteluun päätöksenteossa olevia asioita koskien. 

Toinen idea oli järjestää asukkaille kunnanjohtajan ja puheenjohtajien etäkyselytunti, jonka aikana kuntalaiset voisivat esittää kysymyksiä kunnanjohtajalle sekä valtuuston- ja kunnanhallituksen puheenjohtajille.

Suonenjoen tulevaisuusryhmä ja ideaprosessi

Olemme mukana kehittämässä Suonenjoen kaupungin elinvoima/tulevaisuusryhmää yhdessä Suonenjoen kaupungin ja kaupunginvaltuutettujen kanssa. Ajatuksena on pohtia, miten ja millä tavalla kuntalaisilta kerätään ideoita kunnan kehittämiseen, miten niitä säilötään, jatkojalostetaan ja viedään käytäntöön. Tarkoitus on hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jo kaupungilla käytössä olevaa Eners-järjestelmää sekä Facebookissa toimivaa Suonenjoen Ideamylly -ryhmää.

Tervon Elinvoimaryhmän ideapankki

Tervossa on toiminut viimeisen vuoden ajan vapaaehtoisten kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden yhteinen elinvoimaryhmä, jossa on ideoitu kunnan kehittämistä. Olemme selvittäneet erilaisia vaihtoehtoisia teknologioita, millä ideoita voisi kerätä, ja miten niitä voisi jatkokehittää. Tällä hetkellä kokeilussa Tervon ideaseinänä on Wiima App. (huom. ei Wilma).

Mukana -hanke Pestuumarkkinoilla 11.-12.9. 

Kokeilimme fyysistä karttapohjaista tapaa kerätä kuntalaisten ideoita Pestuumarkkinoilla. Meillä oli oma teltta, ja kuntalaisilla oli mahdollisuus lisätä ideoitaan kartalle. Messu- ja markkinaosallistuminen vaatii vielä harjoitusta, kaikki ständit on mukava kiertää kaukaa. Saimme kuitenkin useamman kymmenen ideaa kartalle, ja tapasimme useita ihmisiä ja pääsimme hyvin keskusteluihin mukaan.

Mukana -hanke pestuumarkkinoilla
Olimme mukana Pestuumarkkinoilla 2021.

Asukkaiden kokemukset Suonenjoen Liikuntakeskuksesta

Työn alla on myös asukkaille suunnattu palaute- ja ideakysely liittyen toukokuussa 2021 avattuun Suonenjoen Liikuntakeskukseen. Tarkoituksena on tehdä puolivuotiskysely, sekä rakentaa Enersin pohjalle jatkuva palautejärjestelmä Liikuntakeskukselle.

Palveluyhtiö Viisareiden palautekanava

Yksi ensimmäisiä tehtäviämme oli rakentaa Palveluyhtiö Viisareille palautekanava. Se on nyt auki ja palautetta odotellaan! Voit antaa suoraan palautetta palautekanavasta.

Hyte-koordinaattorien työpajat

Kunhan vain aikataulut saadaan natsaamaan, järjestämme Hyte-koordinaattoreille käytännönläheiset työpajat tarkoituksena on olla apuna kuntien hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyön kanssa. Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on lakisääteinen suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös tässä työssä on tärkeä kuulla kuntalaisia, ja Mukana -hanke auttaa mielellään!

Mahdollisia muita Mukana -projekteja:

Kuntastrategia:

23.9. osallisuuskoulutuksessa nousi esiin kysymys, kuinka voisimme innostaa kuntalaiset mukaan kuntastrategian tekemiseen. Pohdimme tätä kysymystä teidän kanssa mielellään lisää. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja sovitaan Teams-palaveri, tai tullaan me mielellään myös käymään kylässä!

Ideapankit ja kuntalaisten ideointiprosessit 

Tuntuu, että monessa kunnassa haasteena on kuntaa kehittävien ideoiden talteen kerääminen ja jatkokehitys sekä mahdollinen toimeenpano. Autamme näissä teemoissa mielellämme!

Osallisuusradio – verkossa ja jopa FM -taajuuksilla?

Tuusratio oli 24h Teams-lähetys kuntalaisille. Jos kiinnostaa tehdä vastaavaa, olemme mielellämme #mukana! Tämä voisi olla jonkun paikallisen tapahtuman yhteydessä. Villellä on kokemusta podcastien tekemisestä, ja Heikillä jopa FM-tapahtumaradion parista.

Pari blogipostausta LinkedInin puolella:

Muut ideat

Mikäli sinulle nousee asukkaiden osallistamiseen liittyen ideoita, olemme ilolla ja innolla apuna. Ollaan yhteydessä! 

Mukana – tulevaisuuden osallisuusmallit 2025 -hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka.