Siirry sisältöön

Maatiloilla kiinnostusta biokaasuviljelyyn

Julkaistu: 4.11.2021

Viljelijöille suunnatun peltobiomassakyselyn tulokset osoittavat, että pohjoissavolaiset maatilat ovat kiinnostuneita myymään peltobiomassaa biokaasun tuotantoon.

Lokakuun loppupuolella toteutetun kyselyn tavoitteena oli kartoittaa peltobiomassan saatavuutta biokaasun tuotantoon Pohjois-Savon alueella.

”MTK Pohjois-Savon kanssa yhteistyössä saimme kyselyyn yli 130 vastausta ja biomassan myynnistä ainakin alustavasti kiinnostuneita oli 127 eli valtaosa vastaajista”, iloitsee Biokaasulla liikkeelle -hanketta SavoGrowlla vetävä elinkeinoasiamies Sari Tulila.

Lukumääräisesti eniten nurmen, apilanurmen, oljen tai siemenheinän korren myynnistä kiinnostuneita tiloja oli Kuopion ja Ylä-Savon seudulla sekä Leppävirralla.

”Konkreettiset suunnitelmat biokaasulaitoksen rakentamiseksi ovat edenneet pisimmälle juuri Ylä-Savossa seudulla ja Leppävirralla, joten viljelijöiden kiinnostus on ymmärrettävää”, toteaa Tulila.

Nurmen myynti kiinnosti eniten

Eniten vastaajia kiinnosti nurmen ja apilanurmen myynti (119 kiinnostunutta), oljen myynnistä oli kiinnostunut 70 vastaajaa ja siemenheinän korren myynnistä 25. Pääosin viljelijät halusivat viljellä peltonsa itse ja myydä lopputuotteen biokaasun tuotantoon (113 vastaajaa), mutta jonkin verran oli myös niitä, jotka olivat kiinnostuneita peltojen vuokrauksesta suoraan biokaasuoperaattorille (53 vastaajaa).

Peltojen vuokrauksesta kiinnostuneista viljelijöistä 38 % tarjosi vuokrakäyttöön 11-20 ha peltoalaa ja 32 % olisi valmis antamaan vuokralle 21-40 ha peltoa.

Kyselyyn voi edelleen vastata

”Hyvästä vastausten lukumäärästä huolimatta haluaisimme vielä lisätietoa Ylä-Savon ulkopuolisten maatilojen kiinnostuksesta biokaasuviljelyyn”, toteaa Anne-Mari Heikkinen Pohjois-Savon MTK:sta.

Peltobiomassakysely pidetään auki 10.11. asti ja siihen voi vastata ao. linkin takaa löytyvän sivun kautta, josta löytyy myös lisätietoa kyselystä:

Kysy lisää!

Sari Tulila, p. 020 7464 640, sari.tulila@savogrow.fi
Anne-Mari Heikkinen, p. 044 705 0401, anne-mari.heikkinen@mtk.fi

Kysely toteutettiin Kehitysyhtiö SavoGrown Biokaasulla liikkeelle -hankeen ja MTK Pohjois-Savon Innostu tiedosta! -hankkeen yhteistyönä.