Siirry sisältöön

Monipaikkaisuus -kesäkiertue käynnistyi aurinkoisesti

Monipaikkaisuus -kesäkiertue käynnistyi aurinkoisesti

Julkaistu: 20.6.2023

Ensimmäiset Monipaikkaisuus* -työpajat ovat takana ja kiertue on lähtenyt hyvin käyntiin. On ollut mukava tavata sekä paikallisväestöä että monipaikkaisia. Olemme keskustelleet porukalla monipaikkaisuudesta hyödyntäen Topaasia-digialustaa sekä fyysisiä toimenpidekortteja, joiden ensimmäinen prototyyppi saatiin juuri painosta. Molemmissa formaateissa on sama sisältö, mutta fyysisissä korteissa on myös kuvitusta mukana.

Keskustelu on ollut rikasta ja kehittävää. Olemme lähteneet liikkeelle ihmisten omista kokemuksista ja taustoista monipaikkaisuuteen liittyen. Työpajoissa on edetty tilanteen mukaan, toisissa tiukemmin Topaasia-formaattia noudattaen, ja toisissa rennommin ja vapaammin Monipaikkaisuudesta keskustellen. Kortteja on nostettu pöydälle, ja niistä on saanut valita itseä koskettavan ja puhuttelevan kortin. On puhuttu, kuunneltu ja tultu kuulluksi. Esimerkiksi kotikunnan merkitystä eräs osallistuja kuvasi kauniisti:

”Sen tietyn metsikön kohdalla kotiin tullessa tuntee kuinka hartiat tipahtavat.”

Työpajojen tarkoituksena on ollut käydä kuntakohtaisia keskusteluja monipaikkaisuudesta ja toimia paikkana teeman työstämiselle eteenpäin. Lisäksi työpajat auttavat meitä ymmärtämään lisää monipaikkaisuudesta ja toimivat hyvänä pohjana toimenpide-ehdotusten jatkokehitykselle.

Monipaikkaisuus -toimenpideohjelman prototyyppikortteja.

Keskustelut jatkuvat seuraavasti:

  • Keiteleen Keiteletalolla tiistaina 27.6. klo 15 – 17
  • Pielaveden Muikkufestivaaleilla la 1.7. kunnan teltalla
  • Rautalammilla Uittiksen laavulla torstaina 6.7. klo 15 – 16:30
  • Suonenjoella Lintharjun Liikuntakeskuksella ke 19.7. klo 13 – 15

Haluammekin kutsua vapaa-ajan asukkaat, etätyöntekijät ja muut monipaikkaisuudesta kiinnostuneet mukaan keskusteluihin!

Monipaikkaisuus hanke Tervo Vesanto Keitele Rautalampi Pielavesi Suonenjoki

Ohjenuoranamme on ajatus osallisuudesta. Kuten tuoreessa tutkimuksessa todetaan:

Varsinkin vapaa-ajan monipaikkaisuudessa on merkityksellistä, että vapaa-ajan asukkaat kohdataan markkinoinnin ja informoinnin kohteiden sijaan aktiivisina toimijoina, jotka osallistuvat kunnan kehittämistyöhön yhtäläisesti vakituisten asukkaiden rinnalla.

Keskustelut järjestää SavoGrown hallinnoima Monipaikkaisuus -hanke, jota rahoittavat Pohjois-Savon liitto / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Savon kehittämisrahasto, Ylä-Savon seuturaha, SavoGrown alueen kunnat, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.

Rahoittajalogot

*Monipaikkaisuudella tarkoitetaan säännöllistä elämistä, oleskelua tai työntekoa muussa kuin siinä kunnassa missä henkilö on kirjoilla.