HANKE ON PÄÄTTYNYT

Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtamisen hankkeen tavoitteena on kerätä ja visualisoida tietoa, jota säännöllisesti kertyy monipaikkaisista ja etätyöskentelevistä. Toisena tavoitteena on määrittää matkustavien epäsuorat hiilidioksidipäästöt.

Hankkeen aikana selvitetään tiedon keräämisen keinoja, erityispainotuksena on liikkumisen merkitys sekä syntyvä hiilijalanjälki. Tiedon yhdistämistä perinteiseen matkailutietoon tullaan kokeilemaan ja tiedon visualisointia digitaalisella alustalla pilotoidaan ensimmäistä kertaa. Lisäksi hankkeessa tehdään monipaikkaisuuden edistämisen toimenpideohjelma.

Tieto kaikkien hyödynnettäväksi

Monipaikkaisuudesta ja etätyölomamatkailusta ei ole vielä saatavilla tilastotietoa tai tiedot ovat pirstaloituneita.

Hankkeessa koostetaan malli siitä, miten yhdelle digitaaliselle alustalle saataisiin merkittävä uusi tietopaketti kaikkien toimijoiden käyttöön. Tarkoituksena on vakiinnuttaa tiedon hyödyntäminen sekä matkailun hiilijalanjälkeä kuvastava mittaristo osaksi alueen, kuntien ja alueellisten matkailuorganisaatioiden toimintaa. Lisäksi synnytetty tieto on myös yritysten hyödynnettävissä.

Ideoita monipaikkaisuuden kehittämiseen kunnissa

Tältä sivulta löydät SavoGrown Monipaikkaisuus-hankkeessa tehtyjä materiaaleja. Hankkeessa tuotettiin mm. Ideoita monipaikkaisuuden kehittämiseen -korttipakka Ideoita …

Lue lisää

Tiedolla johtaminen uudelle tasolle

Monipaikkaisuus-hankkeen myötä Pohjois-Savon valmius johtaa aluekehitystyötä ja matkailun kehittämistä ja toimenpiteitä tiedolla kasvaa merkittävästi. Toimijoiden ulottuville tuodaan kattava paketti matkailuun, monipaikkaisuuteen ja etätyöskentelyyn liittyvää tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti sekä digitaalisesti hyödynnettävässä muodossa. Esim. aluesuunnittelussa monipaikkaisuuden ilmiötä ei ole vielä juurikaan huomioitu.

Kyselytietoa vapaa-ajan asumisesta

Kuudella pilottialueella toteutettiin Mökkiläiskysely, jolla selvitettiin monipuolisesti vapaa-ajan asumisen tilannetta, sen vaikutuksia ja mökkiläisten toiveita. Koska unelmienkaan mökkielämä ei ole tasaista, kyselyt jaettiin säännöllisesti toistuviksi kausikyselyiksi. Kyselyjen kohderyhmää olivat pilottialueiden vapaa-ajan asuntojen omistajat.

Vapaa-ajan asumisen asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Mökkiläiskyselyt löytyvät omalta sivultaan www.savogrow.fi/mokkeily

Mökkeily Pohjois-Savossa

Miten sinä mökkeilet? Tavoitteenamme on rakentaa maailman parasta mökkielämää Pohjois-Savoon. Tämä työ tehdään yhdessä – …

Lue lisää