Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtamisen hankkeen tavoitteena on kerätä ja visualisoida tietoa, jota säännöllisesti kertyy monipaikkaisista ja etätyöskentelevistä. Toisena tavoitteena on määrittää matkustavien epäsuorat hiilidioksidipäästöt.

Hankkeen aikana selvitetään tiedon keräämisen keinoja, erityispainotuksena on liikkumisen merkitys sekä syntyvä hiilijalanjälki. Tiedon yhdistämistä perinteiseen matkailutietoon tullaan kokeilemaan ja tiedon visualisointia digitaalisella alustalla pilotoidaan ensimmäistä kertaa.

Tieto kaikkien hyödynnettäväksi

Monipaikkaisuudesta ja etätyölomamatkailusta ei ole vielä saatavilla tilastotietoa tai tiedot ovat pirstaloituneita.

Hankkeessa koostetaan malli siitä, miten yhdelle digitaaliselle alustalle saataisiin merkittävä uusi tietopaketti kaikkien toimijoiden käyttöön. Tarkoituksena on vakiinnuttaa tiedon hyödyntäminen sekä matkailun hiilijalanjälkeä kuvastava mittaristo osaksi alueen, kuntien ja alueellisten matkailuorganisaatioiden toimintaa. Lisäksi synnytetty tieto on myös yritysten hyödynnettävissä.

Tiedolla johtaminen uudelle tasolle

Monipaikkaisuus-hankkeen myötä Pohjois-Savon valmius johtaa aluekehitystyötä ja matkailun kehittämistä ja toimenpiteitä tiedolla kasvaa merkittävästi. Toimijoiden ulottuville tuodaan kattava paketti matkailuun, monipaikkaisuuteen ja etätyöskentelyyn liittyvää tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti sekä digitaalisesti hyödynnettävässä muodossa. Esim. aluesuunnittelussa monipaikkaisuuden ilmiötä ei ole vielä juurikaan huomioitu.

Kyselytietoa vapaa-ajan asumisesta

Monipaikkaisuus-hankkeen vapaa-ajan asumisen kyselyt ovat käynnistyneet syksyllä 2022 kuudella pilotointialueella. Kyselyillä selvitetään vapaa-ajan asukkaiden rahankäyttöä, liikkumista, palvelujen tarvetta sekä toimintaa paikallisyhteisössä.

Jokaisella pilotointialueella on oma sähköinen kyselynsä. Kyselyjen kohderyhmää ovat kyseisten alueiden vapaa-ajan asuntojen omistajat.

• Iisalmi: https://bit.ly/monipaikkaisuus-iisalmi
• Kuopio: https://bit.ly/monipaikkaisuus-kuopio
• Sonkajärvi: https://bit.ly/monipaikkaisuus-sonkajarvi
• Suonenjoki: https://bit.ly/monipaikkaisuus-suonenjoki
• Vesanto: https://bit.ly/monipaikkaisuus-vesanto
• Vieremä: https://bit.ly/monipaikkaisuus-vierema

Kyselyt ovat avoinna tammikuun 2023 loppuun asti.

Vastaajat voivat samalla jättää yhteystietonsa SavoGrow:n vapaa-ajan asumisen postituslistalle. Yhteystietonsa jättäneet pääsevät jatkossakin vaikuttamaan alueensa vapaa-ajan asumiseen, sillä heille lähetetään vapaa-ajan asumiseen liittyviä kyselyjä ja tiedotteita.

Vapaa-ajan asumisen asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste