Siirry sisältöön

Tekoäly avuksi yrittämiseen

Tekoäly avuksi yrittämiseen

Julkaistu: 19.3.2024

Tekoäly tulee mullistamaan työelämämme ja yritysten liiketoimintaympäristön ehkä pikemmin kuin arvaammekaan. Tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia automaatioon, tiedon tehokkaampaan analysointiin ja päätöksentekoon, personointiin ja paljon muuhun. Pk-yrityksille tekoälyn käyttöönotto voi kuitenkin vaikuttaa haastavalta ja kalliilta.

Kehitysyhtiö SavoGrow pyrkii antamaan alueen pk-yrityksille käytännön eväitä tekoälyn käyttöönottoon maaliskuussa alkavan Tekoälyä liiketoimintaan -hankkeen avulla. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto AKKE-määrärahasta ajalla 1.3.2024-30.4.2025.

”Hanke on tarkoitettu kaikille SavoGrown alueen pk-yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tekoälyn käyttöönotosta ja haluavat tutustua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Erityisiä tietoteknisiä valmiuksia ei tarvita – tärkeintä on halu oppia ja kehittyä”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Elina Välkky SavoGrowlta.

Tekoäly on jo täällä

Nykyään monet käyttävät tekoälyä huomaamattaan – kännykän ennustava tekstinsyöttö, suoratoistopalveluiden suosittelualgoritmit tai auton mukautuva vakionopeudensäädin ovat esimerkkejä arjen ratkaisuista, joissa tekoäly toimii järjestelmän taustalla.

Tavallisen kuluttajan testattavaksi tekoäly tuli generatiivista tekoälyä hyödyntävien sovellusten myötä: tällaisia luovia tekoälytyökaluja ovat tekstiä tuottava Chat GPT sekä tekstikehotteiden avulla kuvia ja videoita luovat sovellukset.

Kuluttajien saatavilla olevien työkalujen peruskäyttö on helppoa, ja esimerkiksi Chat GPT tarjoaa tavalliselle toimistotyöläiselle lukemattomia tapoja tehostaa omaa tekemistään. Jokaisen kannattaa tutustua tekoälyn mahdollisuuksiin, mutta myös sen rajoitteet ja tietoturvaan liittyvät epävarmuudet on syytä tunnistaa.

Tietoa eri tekoälyratkaisuista

SavoGrowlla alkavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on tarjota yrityksille tietoa tekoälyn moninaisista käyttötavoista.

Hanke toteuttaa yhteistyössä kehitysyhtiö Yrityssalo Oy:n kanssa webinaarisarjan, joka antaa yleiskuvaa tekoälyn mahdollisuuksista. Webinaarien aiheina ovat esim. Chat GPT, tietoturva, tekoälyn käyttö markkinoinnissa jne.

Webinaarien lisäksi toteutetaan työpajoja, joissa syvennytään käytännön esimerkkien avulla konkreettisiin tekoälyratkaisuihin eri toimialoita. Näiden tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään ja ottamaan käyttöön omaan liiketoimintaan sopivia tekoälysovelluksia.

”Maksuttomat webinaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, ja ne myös tallennetaan kaikkien hyödynnettäviksi. Työpajojen osalta toivomme yrittäjien olevan aktiivisia, ja ehdottavan meille heitä kiinnostavia teemoja. Pyrimme löytämään aihepiirejä, joiden ympärille saamme koottua useamman kiinnostuneen yrittäjän ryhmän”, kertoo Elina Välkky.

Myös SavoGrown yritysneuvonta saa tekoälyapurin

Tekoäly on tulossa kovaa vauhtia myös SavoGrown yritysneuvonnan avuksi.

Tällä hetkellä SavoGrowlla on testikäytössä Granted AI -rahoitusanalyysityökalu, jonka avulla yritys voi selvittää omatoimisesti yritystoimintansa rahoitusmahdollisuuksia.

Nyt alkavassa hankkeessa kehitetään uudenlaista tekoälyä hyödyntävää yritysneuvonnan tekoälytyökalua yhteistyössä Yrityssalo Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että tekoälyavustajaa voidaan tulevaisuudessa käyttää uutena yritysneuvonnan työkaluna myös laajemmin Suomessa.

”Chat GPT:n haasteena on sen käyttämä valtava datamäärä, jonka luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta ei ole tietoa. SavoGrown elinkeinoasiantuntijat tulevat hankkeessa kehittämään yritysneuvonnan tekoälyavustajaa, joka poimii tietonsa sille erikseen annetuista luotettavista ja päivittyvistä lähteistä”, sanoo SavoGrown toimitusjohtaja Olli Tiainen.

Milloin tekoäly sitten kannattaa ottaa firmoissa käyttöön?

”Asiantuntijoiden mukaan toimistotyössä alkaa olla jo kiire ottaa tekoälyä käyttöön – niin nopeasti tekoälyn hyödyntäminen on yrityksissä lisääntynyt. Mitä taas tulee muihin kuin toimistotöihin, nyt on aika perehtyä aiheeseen, jotta ollaan myöhemmin valmiita tekemään valistunut päätös sen käyttöönotosta”, sanoo Tiainen.

Lisätietoa:

Jos haluat pysyä kartalla hankkeen tapahtumista, ilmoittaudu postituslistalle. Samalla voit myös esittää toiveita tulevien webinaarien ja työpajojen teemoista.

Tekoälyä liiketoimintaan

Tekoälyä liiketoimintaan -hankkeen tavoitteena on tukea SavoGrown alueen pk-yrityksiä tekoälyn käyttöönottamisessa, edistää teknologiseen kehitykseen ja …

Lue lisää