Tekoälyä liiketoimintaan -hankkeen tavoitteena on tukea SavoGrown alueen pk-yrityksiä tekoälyn käyttöönottamisessa, edistää teknologiseen kehitykseen ja tekoälyn hyödyntämiseen liittyvää osaamista SavoGrown yritysneuvonnassa sekä pilotoida ja kehittää Yrityssalo Oy:n kanssa uudenlaista yritysneuvonnan apuvälinettä, joka hyödyntää tekoälyä.

Hankkeen toimenpiteet

  • Yritysten osaamisen nosto: hanke järjestää säännöllisesti kaikille avoimia infotilaisuuksia esim. webinaareja ja työpajoja, joissa käydään läpi tekoälyn käyttömahdollisuuksia eri toimialoilla ja eri käyttötarkoituksiin.
  • Yritysneuvojien osaamisen nosto: hanke järjestää tekoälystä kohdennetun valmennuskokonaisuuden yritysneuvojille ja muille yritysneuvontatyötä alueella tekeville.
  • Yritysneuvonnan tekoälytyökalun kehittäminen: hankkeessa kehitetään eteenpäin uudenlaista, tekoälyä hyödyntävää yritysneuvontatyökalua yhteistyössä Yrityssalo Oy:n kanssa. Pilottia analysoidaan, optimoidaan ja dokumentoidaan, ja mallinnetaan se esimerkiksi muille. Tavoitteena on, että tekoälyavustajaa voidaan tulevaisuudessa käyttää uutena yritysneuvonnan työkaluna myös laajemmin Suomessa.

Tavoitellut tulokset

  • Hankkeen tuloksena alueen yritykset saavat tietoa erilaisista tekoälyn käyttömahdollisuuksista ja pääsevät kokeilemaan niiden hyödyntämistä. Samalla luodaan valmiuksia, joiden ansiosta tekoälyn hyödyntäminen SavoGrown alueen yrityksissä lisääntyy.
  • SavoGrown alueen yritysneuvonnan laatu paranee, kun yritysneuvojien tietämys eri tekoälyratkaisujen mahdollisuuksista yrityksille lisääntyy.
  • Tekoälyä pilotoidaan yritysneuvonnassa, ja siitä saatujen kokemusten pohjalta sitä pystytään hyödyntämään myös jatkossa yritysneuvontatyössä.
  • Hankkeessa kootaan SavoGrown sivuille avoin tietopankki tekoälystä.

Lisätiedot

Jos haluat pysyä kartalla hankkeen tapahtumista, ilmoittaudu postituslistalle. Samalla voit myös esittää toiveita tulevien webinaarien ja työpajojen teemoista.