Biokaasulla liikkeelle -selvityshankkeessa tehtiin markkinakartoitusta ja mallinnettiin viisi erilaista biokaasulaitosmallia erilaisille syöteyhdisteille. Hankkeen aikana moni asia on myötävaikuttanut biokaasuasioiden kehitykseen, niinpä hanke pääsi tuottamaan tietoa toimijoille oikea-aikaisesti.

Tervetuloa kuulolle! Saat Teams-linkin ilmoittautuessasi: sari.tulila@savogrow.fi.

Lisätietoa