Olemme aloittamassa Monipaikkaisuus -hankkeen rahoittajakuntien kanssa toimenpideohjelmaan liittyviä työpajoja. Valmistautuaksemme työpajakierrokseen järjestämme avoimen testityöpajan, johon kaipaamme aiheesta kiinnostuneita osallistujia.

Työpaja järjestetään Teamsissä tiistaina 9.5.2023 klo 14 – 16. Halusimme varata aikaa kaksi tuntia, jotta ehdimme keskustella aiheesta syvällisesti.

Työpajassa hyödynnetään Topaasia-hyötypeliä. Luvassa rakentavaa keskustelua monipaikkaisuuteen liittyvien ilmiöiden kuten paikkariippumattomat työt, monipaikkainen asuminen ja osallisuus ympärillä.

Esimerkkejä Monipaikkaisuus -toimenpideohjelma Topaasia -korteista

Työpajan tarkoituksena on:

a) kehittää monipaikkaisuuden toimenpideohjelmaa ja

b) oppia lisää Topaasia -hyötypelistä kehittämisen työkaluna

Työpaja on suunnattu kaikille monipaikkaisuuden parissa työskenteleville ja monipaikkaisuudesta kiinnostuneille. Työpaja on ilmainen.

Työpajan jälkeen olet oppinut uutta monipaikkaisuudesta ja tutustunut uusiin ihmisiin monipaikkaisuuden ympärillä. Työpajaan mahtuu kahdeksan osallistujaa.

Ilmoittautumiset ensisijaisesti Maaseutuverkoston teematreffit -sivuston kautta tai sähköpostitse ville.keranen@savogrow.fi

Lisätietoja: