Tervossa järjestetään tammikuussa kaikille avoin palvelupaja, jonka tarkoituksena on jatkaa marraskuussa aloitettua kehittämistyötä. Marraskuussa järjestetyssä palvelupajassa kerättiin yhteensä yli 100 ideaa Tervon kunnan kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Nyt pyrimme saamaan aikaan konkreettisia toiminta- suunnitelmia ja -malleja eniten kannatusta saaneisiin ideoihin. Kaikkiin marraskuun tilaisuudessa esiin nousseisiin ideoihin pääset tutustumaan Tervon kunnan kotisivuilla.

Tule mukaan jatkojalostamaan ensimmäisessä palvelupajassa eniten kannatusta saaneita ideoita.

Lämpimästi tervetuloa mukaan pohtimaan mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Kuinka voisimme vaikuttaa Tervon asuntotarjontaan?
  • Kuinka saisimme erilaiset ja huikean hienot harrastusmahdollisuutemme ja palvelut kattavasti esille?
  • Kuinka kehittäisimme yhteisöllistä toimintaamme yli sukupolvien?
  • Kuinka kehitämme viestintää ja rakennamme positiivista mielikuvaa Tervosta hyvänä paikkana asua,olla ja elää?

Osa esille nousseista ideoista on jo pantu käytäntöön ja toisia kehitetään koko ajan eteenpäin. Koko kylän piparitalkoot järjestettiin ennen joulua ja suunnitelma uusien tervolaisten vastaanottamiseksi on loppusilausta vaille valmis. Vuosi sitten lähetimme kirjeen ja kuulumiset Tervosta pois muuttaneille ja tämä on saamassa jatkoa ensi kesän aikana, kuin myös viime kesänä yhteistyössä Savon Villin Lännen kuntien kanssa tehty etusetelivihkonen.

Moni ideoista liittyi tulevaan kouluun. Siihen liittyen Tervon kunnan aloittama Suomen paras kyläkoulu -hanke etenee ja suunnittelutyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa. Tammikuun aikana järjestetään myös kuntalaisille avoimia keskustelutilaisuuksia kouluhankkeen tiimoilta.

Palvelupaja järjestetään torstaina 23.1.2022 klo 17 alkaen Huttulan Navetalla (Hautolahdentie 194, Tervo)

Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilun järjestämistä varten osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon osoitteessa bit.ly/tervonpalvelupaja.

Tilaisuutta järjestäessä huomioidaan ajankohtaiset linjaukset koronaan liittyen ja toimitaan niiden mukaan.

Taustalla Tervon Elinvoimaryhmä

Idea palvelupajojen järjestämisestä on noussut kunnan elinvoimaryhmän keskusteluissa, joissa on pohdittu paljon positiivisen kuntakuvan luomista, pitovoiman rakentumista sekä yrittäjien, järjestöjen ja yhdistysten näkyvyyden parantamista. Tervon Elinvoimaryhmän toiminta on kaikille avointa ja tapaamisiin voi osallistua ilman erillistä ilmoittautumista. Mikäli haluat mukaan elinvoimaryhmän vireään Whatsapp-ryhmään, otathan yhteyttä Henna Ruuskaseen.

Työpaja järjestetään yhteistyössä Tervon kunnan, Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon eli OSPA -hankkeen ja Mukana – Tulevaisuuden osallisuusmallit 2025 -hankkeiden kanssa.

Lisätiedot:
Henna Ruuskanen, henna.ruuskanen@tervo.fi, 044 749 9224

Mukana hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Mansikka