Kohderyhmä: 

Pohjois-Savon kuntien kunnanjohtajat, eri toimialueiden johtajat, hyvinvointikoordinaattorit ja HYTE-yhdyshenkilöt, viranhaltijat, päätösten valmistelijat, luottamushenkilöt sekä muut vaikutusten ennakkoarvioinnista kiinnostuneet kuntien ja hyvinvointialueen työntekijät ja aluevaaleissa valitut.

Kutsumme teidät 10.2.2022 vaikutusten ennakkoarviointi Teams –luennolle ja Savogrown kuntien yhteiseen työpajaan.

THL:n 3 min video vaikutusten ennakkoarviointiin liittyen:

Taustaa:

Kunta- ja aluehallinnossa tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja. Päätösvalmistelussa on hyvä huomioida erilaiset vaihtoehdot, jotka tuovat lisänäkemystä päätöksenteon tueksi.

Vaikutusten ennakkoarviointi on osa hyvää ja informatiivista asioiden valmistelua, jossa huomioidaan monipuolisesti asioiden erilaisia vaikutuksia. Päätöksentekoprosessin eri vaiheissa voidaan hyödyntää ja arvioida päätösten vaikutuksia eri näkökulmista.

Kuntaliitto on tehnyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien liikelaitoksille tarkoitetun suosituksen vaikutusten arvioinnista. Tarkemmin näihin voi tutustua seuraavien linkkien kautta Kuntaliiton suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista ja Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Järjestämme Pohjois-Savon kuntien toiveesta vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa luennon ja työpajoja seuraavasti:

Luento: Kohti laadukasta päätösten valmistelua ja päätöksentekoa 10.2.2022 klo 10-12

Paikka: Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille.

klo 10.00       Tilaisuuden avaus

klo 10.05       Mikä vaikutusten ennakkoarviointi päätöksentekoarvioinnissa (EVA) on? Miksi? EVA:n käyttöönotto ja suositusten mukaiset näkökulmat. 

– Ville Nieminen, asiantuntija, Kuntaliitto

klo 10.45       Kysymyksiä ja keskustelua

klo 11.00       EVA:n käytön esimerkkejä sekä hyödyt ja mahdollisuudet. Minkä tyyppisissä asioissa EVA tehdään? Kokemuksia esittelijän, valmistelijan ja luottamushenkilön näkökulmasta. 

– Sami Niemi, erityisasiantuntija, Kuntaliitto ja käytännön esimerkki Punkalaitumelta, Tuomo Kallio

klo 11.50       Kysymyksiä ja keskustelua

Tallenne:

Luento tallennetaan ja se on nähtävillä verkossa kahden viikon ajan sivulla: https://www.psshp.fi/web/hyte/suunta

Ennakkomateriaali:

Luentoa ennen voit halutessasi tutustua aiheeseen EVA-verkkokoulutuksessa (maksuton): https://verkkokoulut.thl.fi/course/view.php?id=74

Luentojen jälkeen on kunnan oma tai kuntien yhteiset työpajat, joissa mietitään mitä vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa on Sinun kunnassasi. 

Työpajat: 

SavoGrown kuntien yhteinen työpaja 16.2.2022 klo 17.00 – 20.00, Tervon Yritystalo

Ilmoittautuminen luennolle ja työpajoihin: 9.2.2022 mennessä https://q.surveypal.com/EVA-ilmoittautuminen

Tilaisuuksien järjestäjät: 

Tilaisuudet on suunniteltu yhteistyössä Pohjois-Savon kuntien hyte-yhdyshenkilöiden, Ylä-Savon SOTE:n hyvinvointikoordinaattorin, Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon (OSPA) -hankkeen, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Mukana -Tulevaisuuden osallisuusmallit -2025 -hankkeen, Itä-Suomen aluehallintoviraston, Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden ja Pohjois-Savon HYTE-tiimin kanssa.

Lisätietoja: Säde Rytkönen, sade.rytkonen(at)kuh.fi, p. 0447 176 370